1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc:

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thế Anh

Các phó Chủ tịch: Đ/c Lê Thanh Nghị

 

             2.  Liên đoàn lao động :

             Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Mai Dung

             Phó chủ tịch:

 

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Bí thư: Đ/c Trần Thị Thanh Hoa

 

           4. Hội LH Phụ nữ :

Chủ tịch: Đ/c Hà Thị Lam

Phó Chủ tịch: Đ/c Phạm Thị Thu Hằng

 

5. Hội Nông dân:

Chủ tich: Đ/c Dương Tri

Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

 

6.Hội cựu chiến binh

Chủ tịch: Võ Văn Huyên

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 228.500
Online: 16