1.  SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG UBND THỊ XÃ KỲ ANH

                                                                         02393.604.998

                                                                         02396.260.888

                                                                         0916.685.969

                                        2. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân

                                                                    hoaisonubnd@gmail.com

                                                                    vananhubtxka@gmail.com

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 2.200.929
Online: 88