1. Đ/c Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã

        Điện thoại: 0912158668

        Email: nguyenhoaison.txka@hatinh.gov.vn

 

2. Đ/c Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND thị xã

        Điện thoại: 0982866645

 

3. Đ/c Nguyễn Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND thị xã

        Điện thoại: 0914599946

 

 

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 189.225
Online: 32