Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh

Điện thoại: 02393 865366

Fax: 02393 865365

Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn

 

A. LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Hoài Sơn

        Điện thoại: 0912158668

        Email: nguyenhoaison.txka@hatinh.gov.vn

 

Các Phó Chủ tịch:

        Đ/c Nguyễn Thế Anh

        Điện thoại: 0982866645

 

        Đ/c Nguyễn Văn Chung

        Điện thoại: 0914599946

 

B. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC

1. Văn phòng HĐND & UBND

Chánh Văn phòng: Đ/c Nguyễn Hồng Cương

        Điện thoại: 0977587879

        Email: nguyenhongcuong.txka@hatinh.gov.vn

Phó Chánh văn phòng:

         Đ/c Võ Thị Như Long

         Điện thoại: 0985886009

         Email: nhulongvt.txka@hatinh.gov.vn

 

2. Phòng Nội vụ

Trưởng phòng: Đ/c  Nguyễn Văn Giáp

          Điện thoại: 0989886232

          Email: giappnv.txka@hatinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Văn Hào

          Điện thoại: 0977704779

          Email: nguenvanhao.txka@hatinh.gov.vn

 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trưởng phòng: Đ/c Phan Văn Quang

           Điện thoại: 0988000038

           Email: quanghatinh@gmail.com

Phó Trưởng phòng: 

 

4. Phòng Quản lý đô thị và Kinh tế

Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Nam

           Điện thoại: 0944426872

           Email: hoainamnt.txka@hatinh.gov.vn

Các Phó Trưởng phòng:

          Đ/c Lê Thái Quả

          Điện thoại: 0979273999

          Email: qualt.txka@hatinh.gov.vn

          Đ/c Nguyễn Thị Thủy

          Điện thoại: 0987592135

          Email: thuynt.txka@hatinh.gov.vn

 

5. Thanh tra thị xã

Chánh Thanh tra: Đ/c Phạm Văn Hùng

          Điện thoại: 0912488468

          Email: phamvanhung.txka@hatinh.gov.vn

Phó Chánh thanh tra: Đ/c Trần Thị Vân Anh

          Điện thoại: 0916685969

          Email:vananhtt.txka@hatinh.gov.vn

 

6. Phòng  Văn hóa & Thông tin

Trưởng phòng: Đ/c Đoàn Thị Mỹ

          Điện thoại: 0986790151

          Email: doanmy.txka@hatinh.gov.vn

 

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Trưởng phòng: Đ/c Trần Quang Hạnh

          Điện thoại: 0916955529

          Email: tranquanghanh.txka@hatinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Đ/c Lê Thị Thanh Bình

          Điện thoại: 0941499099

 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phụ trách phòng:  Nguyễn Quốc Hiệp

           Điện thoại: 0944280284

              Email: hiepnq.kkt@gmail.com

Các Phó Trưởng phòng:

           Đ/c Nguyễn Quang Tú

           Điện thoại: 0982181181

           Email: quangtu.txka@hatinh.gov.vn

            Đ/c Đậu Thị Hoài Thu

            Điện thoại: 0977995526

            Email:

 

9. Phòng Giáo dục - Đào tạo

Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Hữu Sum

          Điện thoại: 0988676198

          Email: huusum.txka@hatinh.gov.vn

 Các Phó Trưởng phòng:

          Đ/c Nguyễn Thị Tường Vân

          Điện thoại: 0982343237

          Email: tuongvannt.txka@hatinh.gov.vn

            Đ/c Võ Nguyên Hà

            Điện thoại: 0917 772 388

 

10. Phòng Y tế

Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Văn Luân

           Điện thoại: 0985324448

           Email: luannv.txka@hatinh.gov.vn

 

11. Phòng Tư pháp

Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Hoàng Anh

           Điện thoại: 0982773429

           Email: anhnh.txka@hatinh.gov.vn

 

C. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông

 Phó Giám đốc Phụ trách: Đ/c Phạm Văn Chúng

            Điện thoại: 0912518634

            Email: hongchung.ka@hatinh.gov.vn

Các Phó Giám đốc:

          Đ/c Phan Công Đính

          Điện thoại: 0915082763

          Email: phancongdinhttvh.ka@hatinh.gov.vn

                      Đ/c Nguyễn Thị Hường

                      Điện thoại: 0984148077

                      Email: nguyenhuong.ka@hatinh.gov.vn

 

2. Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định cư

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thế Anh

Các Phó Chủ tịch:

           Đ/c Nguyễn Vũ Tuấn

           Điện thoại: 0983148908

           Đ/c Trần Quốc Hoàng

           Điện thoại: 0942100176

           

3. Trung tâm Y tế

Giám đốc: Đ/c Nguyễn Quốc Trị

           Điện thoại: 0948679859

           Email: trungtamyte.txka@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Đ/c Võ Văn Phong

           Điện thoại:

 

4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX thị xã

Giám đốc: Đ/c Nguyễn Phúc Long

                       Điện thoại: 02393604567

                       Email: phuclong.ka@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Đ/c Nguyễn Thị Thủy

           Điện thoại: 0987219270

 

5. Ban Quản lý dự án thị xã

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Hữu Khiếu

            Điện thoại: 0912999123

            Email: nguyenhuukhieu.txka@hatinh.gov.vn

Phó trưởng ban: Đ/c Đinh Văn Thanh

           Điện thoại: 0913376488

           Email: thanhdv.txka@hatinh.gov.vn

 

6. Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi thị xã

            Phụ trách điều hành: Đ/c Phạm Văn Hòa

                       Điện thoại: 01689184898

 

7. Ban quản lý di tích Nguyễn Thị Bích Châu

Trưởng ban: Đ/c Phan Công Đính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 189.241
Online: 17