Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh

 

 

 Điện thoại: 02393 865366

 Fax: 02393 865365

 Email  : ubtxkyanh@hatinh.gov.vn

 

A. LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ

           1. Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

    Điện thoại: 091215866

2. Đồng chí Nguyễn Thế Anh - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã

    Điện thoại: 0982866645

3. Đồng chí Nguyễn Văn Chung-Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã

    Điện thoại: 0914599946

 

B. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC

             I. Văn phòng HĐND và UBND

                      1. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Nam- ThUV, Chánh Văn phòng 

               Điện thoại: 0944426872

         2. Đồng chí Trần Thị Vân Anh- Phó Chánh Văn phòng kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công thị xã

               Điện thoại: 0916685969

       3. Đồng chí Đặng Bá Giáp - Phó Chánh Văn phòng

            Điện thoại: 0911345088

       4. Đồng chí Phạm Thị Nga - Phó Chánh Văn phòng

            Điện thoại: 0986065496

 

 II. Phòng Nội vụ

           1. Đồng chí Nguyễn Hồng Cương - ThUV, Trưởng phòng

               Điện thoại: 0977587879

           2. Đồng chí Nguyễn Văn Hào - Phó Trưởng phòng

                 Điện thoại: 097770477

 

III. Phòng Tài chính - Kế hoạch

           1. Đồng chí Phan Văn Quang - ThUV, Trưởng phòng

               Điện thoại: 0988000038

           2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng phòng

               Điện thoại: 0987468342

            3. Đồng chí Trần Quốc Hoàng - Phó Trưởng phòng

               Điện thoại: 0942100176

 

IV. Phòng Quản lý đô thị

             1. Đồng chí Trần Nam Vũ - Trưởng phòng

                 Điện thoại: 0919723789

             2. Đồng chí Phan Công Vũ - Phó Trưởng phòng

                 Điện thoại: 0945456518

              3. Đồng chí Nguyễn Huy Hiếu - Phó Trưởng phòng

                 Điện thoại: 0908723568

 

V. Phòng Kinh tế

             1. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thanh - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

                 Điện thoại: 0974824297   

             2. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng phòng

                 Điện thoại: 0987592135

 

VI. Thanh tra thị xã

             1. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - ThUV, Chánh Thanh tra

                 Điện thoại: 0982773429

             2. Đồng chí Nguyễn Quang Tú - Phó Chánh Thanh Tra

                 Điện thoại: 0982181181

 

          VII. Phòng  Văn hóa & Thông tin

            1. Đồng chí Hồ Minh Hằng - ThUV, Trưởng phòng

                Điện thoại: 0918635000

 

VIII. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

                       1. Đồng chí Dương Tri - ThUV, Trưởng phòng

                           Điện Thoại: 0988.989775

            2. Đồng chí Nguyễn Hải Quân - Phó Trưởng phòng

                Điện thoại: 0975969687

 

          IX. Phòng Tài nguyên và Môi trường

            1. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp - ThUV, Trưởng phòng

                Điện thoại: 0944280284

             2. Đồng chí Đậu Thị Hoài Thu - Phó Trưởng phòng

                 Điện thoại: 0977995526

             3. Đồng chí Văn Thị Mỹ - Phó Trưởng phòng

                 Điện thoại: 0981691163 

             4. Đồng chí Nguyễn Vũ Tuấn - Phó Trưởng phòng

                 Điện thoại: 0983148908

 

X. Phòng Giáo dục - Đào tạo

              1. Đồng chí Nguyễn Hữu Sum - ThUV, Trưởng phòng

                  Điện thoại: 0988676198

              2. Đồng chí Nguyễn Thị Tường Vân - Phó Trưởng phòng

                  Điện thoại: 0982343237

              3. Đồng chí Võ Nguyên Hà - Phó Trưởng phòng

                  Điện thoại: 0917 772 388

 

           XI. Phòng Tư pháp

              1. Đồng chí Võ Thị Như Long - Trưởng phòng

                  Điện thoại: 0985886009

 

C. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

           I. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông

            1. Đồng chí Nguyễn Anh Phong - Giám đốc Trung tâm 

                 Điện thoại: 0989846500

            2. Đồng chí Nguyễn Thị HườngPhó Giám đốc Trung tâm

                           Điện thoại: 0984148077

                       3. Đồng chí Trần Mạnh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm 

                           Điện thoại: 0979109687 

 

         II. Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định cư

            1. Đồng chí Phạm Văn Hùng - ThUV, Chủ tịch

                 Điện thoại: 0912488468 

             2. Đồng chí Nguyễn Tài Chính - Phó Chủ tịch

                 Điện thoại: 0943559469

             3. Đồng chí Lê Công Đường - Phó Chủ tịch 

                 Điện thoại: 0912951481 

   

        III. Trung tâm Y tế

             1. Đồng chí Võ Văn Phong - Giám đốc Trung tâm 

                 Điện thoại: 0943559469

 

        IV. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX thị xã

             1. Đồng chí Nguyễn Phúc Long - Giám đốc Trung tâm 

                            Điện thoại: 02393604567

             2. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm

                  Điện thoại: 0987219270

 

        V. Ban Quản lý dự án thị xã

             1. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng - ThUV, Trưởng ban

                  Điện thoại: 0983.940007

             2. Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng ban 

                  Điện thoại: 0912.318342

       

       VI. Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi thị xã

                         1. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hường - Giám đốc Trung tâm 

                              Điện thoại: 038.929.1727

                          2. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân - Phó Giám đốc

                              Điện thoại: 0374715625

 

       VII. Trung tâm dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã

                          1. Đồng chí Phạm Danh Hiệp - Giám đốc Trung tâm

                              Điện thoại: 0919943268

                          2. Đồng chí Trần Xuân Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm

                              Điện thoại: 0977715558

                          3.  Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm

                               Điện thoại: 0912009836

                          

       VIII. Ban quản lý di tích Nguyễn Thị Bích Châu

               1. Đồng chí Phan Công Đính - Trưởng ban

                  Điện thoại: 0915082763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 2.201.022
Online: 42