Ủy ban MTTQ thị xã

Tổ DP Hưng Lợi - Phường Hưng Trí - Thị xã Kỳ Anh

Email: mttq thixakyanh@gmail.com

1. Uỷ ban MTTQ thị xã

Chủ tịch: Nguyễn Văn Hảo

Phó Chủ tịch: Lê Thanh Nghị

2. Liên đoàn Lao động thị xã

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thắm

3. Hội LHPN thị xã

Chủ tịch: Đoàn Thị Mỹ

Phó Chủ tịch: Trần Thị Hoài

4. Thị đoàn

Bí thư: Trần Thị Thanh Hoa

5. Hội Nông dân

Chủ tịch: Phạm Thị Thu Hằng

Phó Chủ tịch: Nguyễn Tiến Dũng

6. Hội Cựu Chiến binh

Chủ tịch: Võ Văn Huyên

Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Sơn

7. Hội Chữ thập đỏ

Chủ tịch: Nguyễn Hữu Đại

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 2.200.951
Online: 96