Chủ tịch:  Đ/c Nguyễn Hoài Sơn

        Điện thoại: 0912158668

        Email: nguyenhoaison.txka@hatinh.gov.vn

 

Phó Chủ tịch: Đ/c Phan Duy Vĩnh

        Điện thoại: 0919780038

        Email: phanduyvinh.txka@hatinh.gov.vn

      

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 187.913
Online: 45