Phó Chủ tịch HĐND

1. Đồng chí Trần Xuân Phượng

 

Các Ban Hội đồng nhân dân

Ban Pháp Chế:

1. Đ.c Trần Thị Huyền - Trưởng ban

2. Đ.c Nguyễn Huy Đông - Phó ban

 

Ban Kinh tế - Xã hội:

 

1. Đ.c Phạm Thị Thùy Mỹ - Phó ban.

 

 

 

 

 

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 763.825
Online: 47