Phó Chủ tịch HDND

1. Đồng Chí Trần Xuân Phượng

2. Đồng chí: Phạm Đình Hùng

 

Các Ban Hội đồng nhân dân

Ban Pháp Chế:

1. Đ.c Trần Thị Huyền, Trưởng ban

2. Đ.c Nguyễn Huy Đông, Phó ban

Ban Kinh tế - xã hội:

1. Đ.c Nguyễn Thị Phương Hải, Tưởng ban

2. Đ.c Phạm Thị Thùy Mỹ, Phó ban.

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 228.517
Online: 25