1. Thị xã Kỳ Anh có 12 đơn vị hành chính: gồm 6 xã và 6 phường

   

  * 6 phường:

 2. Phường Sông Trí
 3. Phường Kỳ Long
 4. Phường Kỳ Liên
 5. Phường Kỳ Phương
 6. Phường Kỳ Trinh
 7. Phường Kỳ Thịnh
 8.  

  * 6 xã:

 9. Xã Kỳ Hoa
 10. Xã Kỳ Hưng
 11. Xã Kỳ Ninh
 12. Xã Kỳ Hà
 13. Xã Kỳ Lợi
 14. Xã Kỳ Nam
 15.  

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 86.354
Online: 36