Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1927/KH-UBND 12/12/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
Số 10/TB-HĐXT 16/10/2019 Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch thí sinh dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non
Số 06/TB-HĐKTSH 16/10/2019 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch tuyển dụng viên chức Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật & bảo vệ cây trồng vật nuôi
Số 29/TB-HĐXT 08/10/2019 Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức giáo viên mầm non thị xã Kỳ Anh
Số 22/TB-HĐXT 03/10/2019 Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch thí sinh dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên mầm non thị xã Kỳ Anh
Số 940/TB-UBND 25/09/2019 Thông báo thu hồ sơ tuyển dụng viên chức giao viên tiểu học thị xã
Số 923/TB-UBND 16/09/2019 Thông báo thu hồ sơ tuyển dụng viên chức nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non thị xã
70-KH/Th.U 10/09/2019 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số 20/TB-HĐXT 06/09/2019 Thông báo về việc hoãn thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch thí sinh dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên mầm non thị xã Kỳ Anh
Số 18/TB-HĐXT 04/09/2019 Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch thí sinh dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên mầm non thị xã Kỳ Anh
Số 10/TB-HĐXT 19/08/2019 Thông báo thời gian, địa điểm tập trung thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức giáo viên mầm non thị xã Kỳ Anh
Số 12/TB-HĐXT 19/08/2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức giáo viên mầm non
Số 30-CT/Th.U 26/07/2019 Chỉ thị của Ban thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
991/KH-UBND 02/07/2019 Triển khai Chương trình hành động số 26-CTr/Th.U của Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch thị xã Kỳ Anh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
784/TB-UBND 18/06/2019 Thông báo về việc đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa Hoàn Mỹ)
872/KH-UBND 13/06/2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non thị xã Kỳ Anh
2441/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non thị xã Kỳ Anh
780/TB-UBND 13/06/2019 Thông báo thu hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non thị xã Kỳ Anh
Số 603/TB-UBND 06/05/2019 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên Tiểu học thị xã Kỳ Anh
Số 1668/QĐ-UBND 06/05/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên tiểu học thị xã Kỳ Anh
Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 226.884
Online: 26