Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 62/NQ-HĐND 25/07/2019 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
Số 63/NQ-HĐND 25/07/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2019
Số 64/NQ-HĐND 25/07/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Số 65/NQ-HĐND 25/07/2019 Nghị quyết về việc thông qua cơ chế hỗ trợ xi măng, các loại vật tư, chi phí khác làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên các tuyến đường giao thông và kênh mương nội đồng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2019 - 2020
Số 66/NQ-HĐND 25/07/2019 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2020
Số 67/NQ-HĐND 25/07/2019 Nghị quyết thông qua Tờ trình tiếp tục hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng người cao tuổi có độ tuổi từ 60 đến dưới 70 tuổi
Số 68/NQ-HĐND 25/07/2019 Nghị quyết v/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Kỳ Anh khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số 69/NQ-HĐND 25/07/2019 Nghị quyết về việc bổ sung chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2019 - 2020
Số 70/NQ-HĐND 25/07/2019 Nghị quyết thông qua việc gia hạn và sửa đổi một số nội dung trong Đề án 720/ĐA-UBND ngày 09/6/2017 của UBND thị xã
154/2019/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết về phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030
Số 59/NQ-HĐND 22/04/2019 Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại III
Số 60/NQ-HĐND 22/04/2019 Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển kinh tế đô thị thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2035
Số 03/2016/QĐ-UBND 10/06/2016 Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử thị xã Kỳ Anh
Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 226.939
Online: 63