Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
42/BC-HĐND 20/12/2019 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị TXCT trước kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021
393/BC-UBND 20/12/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Dự thảo 20/12/2019 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
21/BC-MTTQ-BTT 15/12/2019 Báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
572/BC-VKS 02/12/2019 Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2019 trình HĐND thị xã Kỳ Anh
40/BC-HĐND 02/12/2019 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Số 09/BC-THADS 29/11/2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
62/2019/BC-TA 29/11/2019 Báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh
354/BC-UBND 27/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí đô thị loại III thị xã Kỳ Anh
348/BC-UBND 26/11/2019 Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
02/BC-ĐGS 25/11/2019 Báo cáo giám sát chuyên đề về thực hiện chương trình nước sạch trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
345/BC-UBND 25/11/2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
326/BC-UBND 11/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí
07/BC-ĐGS 30/10/2019 Báo cáo kết quả giám sát công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
TL HĐND 23/07/2019 Tài liệu kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khóa I
TL HĐND 23/07/2019 Tài liệu kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khóa I (phần 5)
TLHĐND 22/07/2019 Tài liệu kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khóa I (phần 1)
TLH HĐND 22/07/2019 Tài liệu kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khóa I (phần 2)
TLH HĐND 22/07/2019 Tài liệu kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khóa I (phần 3)
TLH HĐND 22/07/2019 Tài liệu kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khóa I (phần 4)
Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 226.697
Online: 41