Số ký hiệu: Số 30-CT/Th.U
Ngày văn bản phát hành 26/07/2019
Người ký: Đặng Văn Thành
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực:
Trích yếu Chỉ thị của Ban thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

Tệp đính kèm:

Chỉ thị ứng dụng CNTT trong cơ quan Đảng, Nhà nước .signed.pdf

Văn bản khác


Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 151.632
Online: 27