Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
Số 30-CT/Th.U 26/07/2019 Chỉ thị của Ban thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
991/KH-UBND 02/07/2019 Triển khai Chương trình hành động số 26-CTr/Th.U của Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch thị xã Kỳ Anh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
784/TB-UBND 18/06/2019 Thông báo về việc đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa Hoàn Mỹ)
872/KH-UBND 13/06/2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non thị xã Kỳ Anh
2441/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non thị xã Kỳ Anh
780/TB-UBND 13/06/2019 Thông báo thu hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non thị xã Kỳ Anh
Số 603/TB-UBND 06/05/2019 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên Tiểu học thị xã Kỳ Anh
Số 1668/QĐ-UBND 06/05/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên tiểu học thị xã Kỳ Anh
Số 37/TB-HĐTT 02/05/2019 Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức giáo viên Tiểu học thị xã
Số 615/ĐL-UBND 02/05/2019 Điều lệ giải quần vợt thị xã Kỳ Anh mở rộng lần thứ I năm 2019
Số 613/UBND-VHTT 02/05/2019 V/v hướng dẫn tiếp xúc, cung cấp, phản hồi thông tin cho báo chí
Số 06/TB-HĐKTSH 16/04/2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét đặc cách viên chức giáo viên mầm non thị xã Kỳ Anh
Số 311/TB-UBND 12/04/2019 Thông báo thu nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức
Số 500/KH-UBND 11/04/2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
DS-TB01 28/02/2019 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức giáo viên Tiểu học thị xã Kỳ Anh
669/TB-UBND 08/10/2018 Thông báo thu hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học thị xã Kỳ Anh
3049/QĐ-UBND 08/10/2018 Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên Tiểu học thị xã Kỳ Anh
Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 84.751
Online: 10