Góp ý Đề cương nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo

26/08/2022Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến.

 Các ý kiến đóng góp về dự thảo

Hiện tại không có ý kiến đóng góp nào.

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 1.830.450
Online: 86