Dự thảo đặt tên đường bổ sung tại thị xã Kỳ Anh

18/02/2022



Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến.

 Các ý kiến đóng góp về dự thảo

Hiện tại không có ý kiến đóng góp nào.

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 1.830.303
Online: 80