Dự thảo Đề án xây dựng thị xã Kỳ Anh gắn với Khu kinh tế Vũng Áng trở thành thành phố vào năm 2025

15/02/2022Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến.

 Các ý kiến đóng góp về dự thảo

Hiện tại không có ý kiến đóng góp nào.

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 1.830.234
Online: 57