THÔNG TIN LIÊN HỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa - phường Sông Trí - Thị xã Kỳ Anh

Điện thoại: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Mã xác thực không đúng.
Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 173.978
Online: 20