Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8461325

Lịch công tác Lịch công tác

« Quay lại

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2018

 

Thứ

Ngày

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Người
chủ trì

7

2

Sáng: - Kiểm tra, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các xã, phường: Kỳ Hà, Kỳ Phương, Kỳ Trinh, Kỳ Long, Sông Trí

- Mit tinh và tổ chức ra quân các hoạt động "tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Chiều: Tỉnh họp nghe báo cáo kết quả rà soát, xử lý một số vụ việc tồn đọng về đất đai, khoáng sản

- BCĐ

 

 

 

- VP HĐND&UBND, Phòng TN&MT

 

 

 

- Sở TN và MT

- CT, PCT

 

 

 

- CT, PCT

 

 

 

 

- Đ/c Hà - CT

CN

3

Nghỉ

   

Thứ 2

4

Sáng: - Tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng

- Tổ chức khám và hoàn thiện hồ sơ liên lạc điện tử cho các đơn vị trực thuộc UBND thị xã

Chiều: Họp bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và phương án giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Nuôi, phường Kỳ Thịnh

- VP HĐND&UBND

- Trung tâm Y tế

 

 

- Phòng TN&MT, HĐ BT-HT-TĐC

- CT, PCT

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

Thứ 3

5

Sáng: Làm việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Nuôi, phường Kỳ Thịnh

- xử lý công trình trái phép tại xã Kỳ Nam

- Hội đồng BT-HT-TĐC

 

- Phòng QLĐT&KT

- Đ/c Sơn – PCT

 

 

-  Đ/c Hà - CT

Thứ 4

6

Sáng: - Làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (cả ngày)

- Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 (từ 06-07/6)

Chiều: Tỉnh họp nghe dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 88 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Tối: Tỉnh giao ban Ngoại vụ các tỉnh Miền Trung lần thứ 9 tại Hà Tĩnh

- Phòng VH-TT

 

 

 

- Phòng GD&ĐT

 

- Sở KH&ĐT

 

 

 

- Sở Ngoại vụ

- Đ/c Vĩnh - PCT

 

 

 

- Đ/c Hà - CT

 

- Đ/c Hà - CT

 

 

 

- Đ/c Hà - CT

Thứ 5

7

- Tập huấn xây dựng kế hoạch B phục vụ diễn tập KVPT thị xã; giao nhiệm vụ diễn tập KVPT thị xã.

- HĐND thị xã giám sát kết quả thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016 - -2020, định hướng đến 2030"

Sáng: - Tỉnh kiểm tra công tác GPMB đường ven biển

Chiều: - Họp nghe rà soát, thỏa thuận thống   nhất hướng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục bắc - nam đoạn đi qua tỉnh Hà Tĩnh

- Làm việc với Nhà máy nước thị xã Kỳ Anh liên quan đến cấp nước trên địa bàn

- BCĐ diễn tập KVPT thị xã

 

- Phòng VH-TT

 

 

 

 

- Sở GTVT

 

- Sở GTVT

 

 

- Phòng QLĐT&KT

- CT, PCT

 

 

- Đ/c Vĩnh - PCT

 

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

 

- Đ/c Hà - CT

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

Thứ 6

8

Sáng: - Nghe dự thảo Đề án phát triển Kinh tế đô thị

- Bế giảng lớp Đào tạo nghề lái xe cho lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển (xã Kỳ Ninh, phường Kỳ Trinh) tại xã Kỳ Ninh

Chiều: Tỉnh họp nghe Dự thảo chính sách hỗ trợ PTCN-TTCN đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Họp nghe kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X và Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

- Phòng QLĐT&KT

 

- Phòng LĐ-TB&XH

 

 

 

- Sở Công Thương

 

 

- Sở NN và PTNT

- Đ/c Hà - CT

 

- Đ/c Vĩnh - PCT

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

 

 

- Đ/c Vĩnh - PCT

Thứ 7

9

Sáng: - Tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

- Kiểm tra, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các xã, phường: Kỳ Hưng, Kỳ Ninh, Kỳ Nam, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên

- Tập huấn cập nhật kiến thức mới về quản lý chi NSNN (tại Hội trường lớn)

Chiều: Giao ban UBND tỉnh nghe tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; định hương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình tiến độ các công trình, dự án trọng điểm

- Ban  TĐ-KT tỉnh

 

 

- BCĐ Xây dựng NTM, ĐT văn minh

 

 

- Phòng TC-KH, Kho bạc NN

- VP UBND  tỉnh

- Đ/c Hà - CT

 

 

- các PCT

 

 

 

- Đ/c Hà - CT

 

- Đ/c Hà - CT

CN

10

Sáng: - Tỉnh họp nghe Đề án "Phát triển giáo dục, đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo" gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII)

- Sở Giáo dục và ĐT

- Đ/c Vĩnh - PCT

Thứ 2

11

- Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cùng đoàn công tác của tỉnh làm việc với ngân hàng thế giới WB.

Sáng: - Tỉnh họp nghe Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 

Chiều:-  Làm việc với Ban QL KKT tỉnh về rà soát nhu cầu, HTKT các khu TĐC

- Ban Quản lý Dự án

 

 

- Sở KH&CN

 

 

- Phòng QLĐT

 

- Đ/c Hà - CT

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

 

Thứ 3

12

Sáng: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và các Nghị quyết 07,08,09 của Tỉnh ủy (Từ ngày 12/6 đến hết ngày 13/6)

Chiều: Làm việc với phòng GD&ĐT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và GDTX

Chiều: Kiểm tra xây dựng đô thị văn minh tai cơ sở

- Họp xử lý vướng mắc tồn đọng GPMB tại Kỳ Thịnh

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

- Phòng GD&ĐT, Trung tâm GDNN&GDTX

- VP  HĐND&UBND

 

- HĐ BT-HT-TĐC

- CT, các PCT

 

 

 

- Đ/c Vĩnh - PCT

 

- Đ/c Hà - CT

 

- Đ/c Sơn - PCT

Thứ 4

13

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết cảu Tỉnh ủy (cả ngày)

- Văn phòng Tỉnh ủy

- CT, các PCT

Thứ 5

14

Sáng: Tỉnh ủy - Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về nâng cao NLLĐ, SCĐ của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp; sơ kết Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận.

- Làm việc Trung tâm Y tế DS-KHHGĐ

Chiều: HĐND thị xã làm việc giám sát UBND thị xã về kết quả thực hiện các Nghị quyết Kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã và kết quả xử lý, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, 5

- VP Tỉnh ủy

 

 

 

 

 

 

- Trung tâm y tế

- VP HĐND&UBND

 

 

 

- Đ/c Hà - CT

 

 

 

 

 

 

- Đ/c Vĩnh - PCT

- CT, PCT

 

 

 

Thứ 6

15

Sáng:- Họp UBND thị xã nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm

 - Họp Ban ATGT sơ kết tháng

Chiều: - Tỉnh giao ban công tác GPMB tại thị xã Kỳ Anh

Tối: Họp xử lý vướng mắc liên quan đến quy hoạch đất Bàu Đá và khu dân cư Nam bờ Sông Trí

- VP HĐND&UBND

 

 

- Ban ATGT

- HĐ BT-HT-TĐC

 

- TCKH, QLĐT&KT

- CT, PCT

 

 

- Đ/c Hà - PCT

- CT, PCT

 

- CT, PCT

Thứ 7

16

Sáng: - Họp nghe Đề án điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

- Mit tinh kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; trao giải báo chí Trần Phú năm 2017

- Kiểm tra, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các xã, phường: Kỳ Hà, Kỳ Hoa, Kỳ Phương, Kỳ Trinh, Kỳ Long, Sông Trí.

- Tập huấn xây dựng kế hoạch B và giao nhệm vụ diện tập.

- Sở TN và MT

 

 

 

 

 

- Hội nhà báo tỉnh

 

 

- BCĐ

 

 

 

- BCH Quân sự

- Đ/c Sơn - PCT

 

 

 

 

 

- Đ/c Vĩnh - PCT

 

 

- BTV Thị ủy

 

 

 

- Đ/c Hà - CT

CN

17

     

Thứ 2

18

(Từ ngày 18 đến 22/6: Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 - QH khóa XIV và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy)

- Đoàn kiểm tra công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018(cả ngày)

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh

Chiều:- Họp nghe đẩy mạnh xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu;báo cáo kết quả bước đầu tua tuyến tham quan học tập xây dựng NTM; tổng kết xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

- Họp nghe dự thảo đề án phát triển kinh tế đô thị

 

 

 

 

- Phòng Nội vụ

 

- VP UBND tỉnh

- VP NTM tỉnh

 

 

 

 

- Phòng QLĐT&KT

 

 

 

 

- CT, PCT

 

- Đ/c Hà - CT

- Đ/c Vĩnh - PCT

 

 

 

 

- CT, PCT

Thứ 3

19

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và các Nghị quyết 07, 08, 09 của Tỉnh ủy; Nghị quyết 06 của Thị ủy(cả ngày)

- Ban Tuyên giáo, VPThU

- CT, PCT

Thứ 4

20

Sáng: Họp Nhân dân Đông Yên để triển khai phương án chuyển nhập thôn về xã Kỳ Nam và phường Kỳ Phương

Chiều: Tiếp công dân định kỳ

-  Phòng Nội vụ

 

 

- Ban TCD thị xã

- CT, PCT

 

 

- Đ/c Hà - CT

Thứ 5

21

Sáng: - Tỉnh họp nghe quy hoạch các mỏ cát và các điểm tập kết cát xây dựng trên địa bàn

- Họp nghe kết quả các đoàn kiểm tra công tác PCTT&TKCN trên địa bàn thị xã

Chiều: - Thường trực Thị ủy gặp mặt các cơ quan báo, đài trên địa bàn thị xã

- Họp Nghe và cho ý kiến vào Báo cáo KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm

- Sở TN&MT

 

 

- Ban PCTT&TKCN

 

- Ban Tuyên giáo, VP ThU

- VP HĐND&UBND

- Đ/c Sơn - PCT

 

 

- Đ/c Vĩnh-  PCT

 

- Đ/c Hà – CT

 

- CT, PCT

Thứ 6

22

Sáng: - Khai giảng lớp Đào tạo nghề chế biến món ăn cho lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường tại Kỳ Ninh

- HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 tại Kỳ Liên và Kỳ Trinh (cả ngày)

Tối: Họp rà soát các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ 6

- Phòng LĐ-TB&XH

 

 

- VP HĐND&UBND

 

- VP HĐND&UBND

- Đ/c Vĩnh - PCT

 

 

- Đ/c Hà - CT

 

- CT, các PCT

Thứ 7

23

Sáng: Kiểm tra, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các xã, phường: Kỳ Hưng, Kỳ Ninh, Kỳ Nam, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên

- Họp Nghe tiến độ giải quyết các nội dung tồn đọng liên quan đến TNMT, QLĐT&KT

- BCĐ

 

 

 

- Phòng TNMT, QLĐT & KT.

- CT, PCT

 

 

 

- Đ/c Hà - CT

CN

24

Sáng: Họp giải quyết các vướng mắc tồn đọng đẩy nhanh tiến độ GPB

- HĐ BT-HT-TĐC

- Đ/c Sơn PCT

Thứ 2

25

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh

- Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (từ 25-27/6/2018)

Chiều: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

- VP UBND tỉnh

 

 

- VP Thị ủy

- Đ/c Hà - CT

 

 

- CT, PCT

Thứ 3

26

Thường trực HĐND thị xã họp phiên thường kỳ tháng 6

Sáng: Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự

Chiều: Tỉnh họp nghe báo cáo rà soát, xử lý các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và phía Nam huyện Kỳ Anh

- VP HĐND&UBND

 

- BCH QS tỉnh

 

 

- Sở TN và MT

- Đ/c Vĩnh - PCT

 

- Đ/c Hà - CT

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

Thứ 4

27

Sáng: Tỉnh tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa X) và Nghị quyết 08-NQ/TU (Khóa XVI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chiều: Họp Ban chỉ đạo thu ngân sách

- VP Tỉnh ủy

 

 

- Phòng TC-KH, Chi cục Thuế

- CT, các PCT

 

 

 

- Đ/c Hà - CT

Thứ 5

28

Sáng: - Họp Ban chỉ đạo XD NTM tỉnh

Chiều: - Tỉnh họp nghe phương án sửa đổi Quyết định 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh quy định chính sách BT, HT, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; thống nhất thực hiện xử lý đất trước năm 1980

- Khai giảng lớp Đào tạo nghề  làm cần trục, cẩu trục và lái xe hạng B cho lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường tại xã Kỳ Lợi

- VP BCD NTM

- Sở TN và MT

 

 

 

 

 

- Phòng LĐ-TB&XH

- Đ/c Vĩnh - PCT

- Đ/c Sơn - PCT

 

 

 

 

 

- Đ/c Vĩnh - PCT

Thứ 6

29

Sáng: - Tỉnh hội nghị trực tuyến tập huấn Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Đại hội Hội Nông dân thị xã nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Giao ban tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều: Giao ban sơ kết công tác XDCS cụm ATLC - SSCĐ tại các cụm.

- Sở Tư pháp

 

- Hội  Nông dân

 

- Phòng TC-KH

 

 

- Các cụm XDCS

- Đ/c Sơn -  PCT

 

- Đ/c Vĩnh - PCT

 

- Đ/c Hà - CT

 

 

- CT, PCT

Thứ 7

30

Sáng:- Tỉnh kiểm tra các dự án tại Khu Kinh tế Vũng Áng

- Kiểm tra, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các xã, phường: Kỳ Hà, Kỳ Hoa, Kỳ Phương, Kỳ Trinh, Kỳ Long, Sông Trí

- BQL KKT tỉnh

 

- BCĐ

- Đ/c Hà - CT

 

- các PCT

 

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này