Diện tích 21,21 km2, dân số 6.227 người; phía bắc giáp xã Kỳ Khang, đông giáp biển, nam giáp xã Kỳ Lợi, xã Kỳ Hà và Kỳ Hải, phía tây giáp xã Kỳ Thọ. Trước năm 1945 là các làng: Đồng Nghĩa, Hải Khẩu, Tân Yên, Thuận Định, Vĩnh Lộc, Xuân Chữ, và Yên Điềm (tổng Đậu Chữ). Cuối năm 1945 thành lập xã Đậu Ninh. Năm 1949 nhập với xã Đậu Thọ thành xã Lĩnh Nam. Năm 1954 chia Lĩnh Nam thành 2 xã Kỳ Ninh (Đậu Ninh cũ) và Kỳ Thọ (Đậu Thọ cũ). Hiện nay xã Kỳ Ninh có 13 thôn là: Tam Hải 1, Tam Hải 2, Đồng Tiến, Đồng Tâm, Đồng Tân, Vĩnh Lộc, Tân Giang, Xuân Hà, Tân Thuận, Hải Điền, Hải Lộc, Vĩnh Lợi, Bàn Hải, Tân Thành.

Sơ đồ địa giới hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 37.063
Online: 30