Chiều ngày 11/4/2019, Hội đồng nhân dân xã Kỳ Nam tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường), Kỳ họp có sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Anh Ngọc - UV BTV, Trưởng ban tổ chức Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thế Anh - UV BTV thị ủy, Chủ tịch MTTQ thị xã; đồng chí Trần Nam Phong - UV BTV, Trưởng ban tuyên giáo Thị ủy và các đồng chí trong đoàn công tác theo Quyết định 360 chỉ đạo xã Kỳ Nam, đồng thời có sự tham gia đầy đủ của các đại biểu HĐND của xã Kỳ Nam.

            Chiều ngày 11/4/2019, Hội đồng nhân dân xã Kỳ Nam tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường), Kỳ họp có sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Anh Ngọc - UV BTV, Trưởng ban tổ chức Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thế Anh - UV BTV thị ủy, Chủ tịch MTTQ thị xã; đồng chí Trần Nam Phong - UV BTV, Trưởng ban tuyên giáo Thị ủy và các đồng chí trong đoàn công tác theo Quyết định 360 chỉ đạo xã Kỳ Nam, đồng thời có sự tham gia đầy đủ của các đại biểu HĐND của xã Kỳ Nam.

           Kỳ họp thứ 7 lần này đưa ra 2 Nghị quyết quan trọng trong tác phát triển của xã Kỳ Nam trong thời gian tới là Nghị quyết về việc thông qua quy định tên, số lượng các nhiệm vụ khoán và mức khoán cho mỗi nhiệm vụ không chuyên trách ở xã, ở thôn và nhiệm vụ ở khác thôn; Nghị quyết ban hành một số chính sách hỗ trợ khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và chỉnh trang vườn hộ thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã Kỳ Nam giai đoạn 2019 - 2020.

           Hội nghị đã thảo luận và chỉ ra những việc đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong công tác xây dựng NTM mới trên địa bàn chỉ trong vòng một thời gian ngắn nhưng đã đạt được một số thành quả đáng khích lệ, bộ mặt thôn xóm có nhiều thay đổi rõ nét, nhận thức về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM được nâng lên rõ rệt, đồng tình với việc cấp bách để ban hành các chính sách hỗ trợ nhân dân trong quá trình xây dựng NTM và đóng góp ý kiến để bản dự thảo quyết được thông qua khi đi vào thực tiễn được chặt chẽ.

Một số hoạt động xây dựng NTM trên địa bàn

Sự giúp sức từ nguồn lực bên ngoài của Công an thị xã xây dựng NTM

          Kỳ họp đã biểu quyết nhất trí các nghị quyết đã đưa ra và biểu quyết một số tờ trình liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 17.049
   Online: 8