Thạch bồ và Ngưu Sơn là tên gọi chung của xã Kỳ Nam thời pháp thuộc. Theo truyền thuyết của vùng dân cư này bao gồm những người bị đày đọa vào cơ trú trên mảnh đất hoang vu hẻo lánh. Cách mạng thành công, Đảng ra đời, nhà nước được thiết lập làng Thạch Bồ và Ngưu Sơn không tồn tại, được thay là xã Kỳ Nam thuộc xã Hoàng Thạch ngày xưa (phường Kỳ Phương ngày nay) vào những năm 1964 trở về trước. Sau năm 1964 hình thành xã Kỳ Nam ngay trên địa bàn thôn Minh Đức.

Vị trí địa lý:

Phía Đông giáp Biển Đông;

Phía Tây giáp ngọn núi Hoành Sơn

Phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình

Phía Bắc giáp với Phường Kỳ Phương

Dân số xã có 768 hộ 2652 nhân khẩu, nghề nghiệp chủ yếu là làm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Nhân dân xã Kỳ Nam kiên trì dũng cảm trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng xóm làng, quê hương. Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, sự nổ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ và nhân dân trong thôn, bộ mặt của xã Kỳ Nam đã có nhiều khởi sắc, đổi mới đáng kể. Kinh tế phát triển ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, văn hóa xã hội phát triển, tinh thần đoàn kết gắn bó cộng đồng trong thôn được thắt chặt và bền vững.

  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
 Bình chọn
Thống kê: 19.882
Online: 9