Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, cấp ủy, chính quyền phường Nam Hồng đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân nhân tiêu biểu trên địa bàn. Tham dự có đồng chí Đặng Ngọc Huấn - Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại Đảng bộ phường.

Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp, doanh nhân đã được nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN của địa phương 9 tháng đầu năm cũng như tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2018 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của các doanh nghiệp, doanh nhân. Các doanh nghiệp trên địa bàn đã nỗ lực vượt khó, đóng góp tịch cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội và thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn, góp phần tích vực vào giải quyết lao động, việc làm, thu nhập, xóa đói giảm nghèo ở địa phương cũng như công tác nhân đạo từ thiện của các doanh nghiệp, doanh nhân. Đến nay, phường Nam Hồng có 78 doanh nghiệp, HTX hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó 10 tháng đầu năm 2018 thành lập mới 11 DN và 01 HTX hoạt động ổn định, bước đầu sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Dịp này, các doanh nghiệp, doanh nhân đã có buổi trò chuyện, trao đổi cởi mở, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc, những kinh nghiệm, phương pháp, cách thức tổ chức, quản lý trong sản xuất, kinh doanh cũng như các hoạt động xã hội trên địa bàn. Hứa hẹn năm 2019 sẽ là một năm kinh doanh có nhiều khởi sắc./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Sơ đồ địa giới hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 34.955
Online: 19