Bình chọn

Để chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Can Lộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tháng cao điểm tuyên truyền về Bảo hiểm y tế, phòng Văn hóa &TT huyện chỉ đạo nội dung công tác tuyên truyền cụ thể như sau:

Để chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Can Lộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tháng cao điểm tuyên truyền về Bảo hiểm y tế, phòng Văn hóa &TT huyện chỉ đạo nội dung công tác tuyên truyền cụ thể như sau:
         1. Trung tâm Văn hoá, TTTT&DL huyện lên khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Can Lộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tháng cao điểm tuyên truyền về Bảo hiểm y tế tại cổng chào điện tử huyện. 
         2. Khẩu hiệu tuyên truyền:
- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Can Lộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023!
- Nông dân Can Lộc thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!
  - Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là 2 trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội!
 - Mọi người, mọi nhà hãy tham gia Bảo hiểm y tế để được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe!


3. Thời gian tổ chức tuyên truyền: Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 30/6/2018.

Nhận được công văn, yêu cầu Trung tâm Văn hoá - TT&DL huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 14.011
   Online: 8