Bình chọn


TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI

Phục vụ đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

 

I. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy đối với tổ chức MTTQ:

1. Chưa được quan tâm sâu sát thể hiện ở chổ có lúc, có khi xem thường vai trò của khối mặt trận trong việc phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Khi có ý kiến phản biện việc thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp chưa tập trung giải quyết có lúc không giải quyết (Thượng Lộc) (UB MTTQ - giao Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu trả lời).

2. Tình hình thông tin mạng xã hội có quá nhiều thông tin trái chiều nhau đề nghị các ban Đảng có định hướng thông tin chính thống kịp thời để người dân, nhất là lớp trẻ hiểu đúng chủ trương, chính sách (UB MTTQ - giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu trả lời).

II. Về việc làm, chính sách, kinh phí hoạt động         

1. Kinh phí hoạt động

1.1. Cấp ủy, chính quyền ở cơ sở cơ bản đã có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các phong trào ở địa phương đối vói MTTQ và các đoàn thể CTXH song bên cạnh đó có những khó khăn, vướng mắc và bất cập hiện nay đó là về ngân sách, kinh phí đối với các đoàn thể CTXH mỗi năm được phân bổ quá ít, mỗi cấp Hội chỉ được 5 - 7 triệu đồng, có địa phương lại chỉ được có 3.000.000 đ thì không thể đảm bảo tổ chức hoạt động được trong năm. Có đơn vị lại bố trí ngân sách cho các đoàn thể không đồng đều có tổ chức thì 3 triệu đồng mà có tổ chức lại 5 - 6 triệu. Cán bộ Hội làm tờ trình xin kinh phí nhưng tài chính bảo không có tiền, cán bộ phải bỏ tiền ra chi tiêu vì công tác tập thể, thời gian 1 - 2 năm vẫn chua thanh toán được. Kính đề nghị lãnh đạo huyện xem xét và có ý kiến với địa phương để giúp đoàn thể hoạt động có hiệu quả (Hội CCB - giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

1.2. Với yêu cầu của tình hình mới, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động rất nhiều. Vẫn biết hiện nay kinh phí của các xã, thị trấn gặp nhiều khó khăn tuy nhiên kinh phí thường xuyên của các cơ sở Đoàn rất ít (1 số đơn vị được 5.000.000/năm). Trong thời gian tới có thể tăng thêm kinh phí thường xuyên được không? (Đoàn TN - giao Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

1.3. Hoạt động của các đoàn thể  ở cấp xã hiện nay gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động cũng như việc tổ chức các cuộc sinh hoạt ở chi hội số lượng hội viên tham gia rất ít. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. 1 trong những nguyên nhân tạo ra khó khăn đó là sự quan tâm của chính quyền trong việc chi ngân sách cho các đoàn thể hoạt động; mặc dù ngân sách xã được phân bổ trong dự toán hàng năm đã được HĐND xã thông qua. Nhưng khi các đoàn thể  tổ chức các hoạt động thì lại phải xin UBND, có thì chi không có thì đành chịu. Vấn đề này đúng hay sai; có cơ chế như thế nào để đảm bảo cho các tổ chức đoàn thể hoạt động? (Hội LHPN - giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

1.4. Kinh phí hoạt động thường xuyên của đoàn thể thấp không đủ để chi trong các hoạt  động, nên cũng có phần khó khăn cho hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay, đề nghị quan tâm (Hội Nông dân - giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

1.5. Thực hiện cuộc vận động NTM, phần lớn cán bộ công chức khối xã, thị  nhất là các xã phấn đấu về đích NTM, cán bộ phải tham gia lao động ngày thứ 7, chủ nhật  của các tuần trong năm trong đó một số cán bộ bán chuyên trách mức lương quá thấp mà hầu như phải làm việc 8 ngày/tuần. Nên đời sống của họ hết sức khó khăn. Kính đề nghị huyện trích một phần  ngân  sách để hổ trợ cho can bộ công chức cấp xã nói trên. (LĐLĐ - giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

1.6. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể hiện nay ở cấp xã gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động và việc tổ chức các hội nghị số lượng đoàn viên, hội viên tham gia rất ít nhất là ở cấp thôn. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Một trong những nguyên nhân tạo ra khó khăn đó là sự quan tâm của chính quyền trong việc chi ngân sách cho Mặt trận và các đoàn thể hoạt động; mặc dù ngân sách xã đã được phân bổ trong dự toán hàng năm được HĐND xã thông qua. Nhưng khi Mặt trận và các đoàn thể chi thì lại phải xin ngân sách rất khó khăn, có thì chi không có thì đành chịu nên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể (MTTQ - giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

1.7. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ cấp chi hội, ủy viên thường vụ các đoàn thể quá thấp 250.000/tháng nên khó khăn về nhân sự khi hết nhiệm kỳ. Kinh phí hoạt động cho các đoàn thể chính trị - xã hội 6.000.000/năm/1 đoàn thể không đảm bảo cho việc chi thường xuyên. (MTTQ - giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

2. Chính sách cán bộ, việc làm

2.1. Mặc dù đã được cấp ủy Đảng quan tâm nhưng hiện nay, tại Can Lộc, có 20/39 giáo viên các trường TH, THCS được bố trí làm Tổng phụ trách đội nhưng lại không đúng chuyên môn, bên cạnh đó, đội ngũ GV Tổng phụ trách Đội ngày càng già hóa dẫn tới công tác Đội tại các Liên đội gặp 1 số khó khăn. Trong thời gian tới Huyện ta có giải pháp gì để khắc phục tình trạng nói trên? (Đoàn Thanh niên - giao Phòng GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu trả lời).

 2.2. Hiện nay, lực lượng thanh niên tại quê hương chiếm số lượng lớn, thậm chí có chuyên môn (nhiều người bằng giỏi) nhưng phải đi làm thuê, làm công nhân tại các tỉnh bởi lẽ nếu ở nhà lập nghiệp, phát triển kinh tế thì không có vốn, còn xin làm việc thì rất khó. Vậy trong thời gian tới, huyện ta có chính sách gì hoặc có thể tham mưu với cấp trên một số chính sách nhằm thu hút nhân tài không (Đoàn Thanh niên - giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu trả lời).

2.3. Mặc dù đã được cấp uỷ đảng quan tâm nhưng hiện nay Can Lộc vẫn còn 11/23 cán bộ đoàn các cấp đến tuổi trưởng thành, quá tuổi theo quyết định  289, ngày 8/5/2010 nhưng chưa được bố trí. Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng có chính sách, cơ chế hay tham mưu như thế nào không? (Đoàn Thanh niên - giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu trả lời).

2.4. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về, hiện nay một số đoàn viên thanh niên không có việc làm. Trong thời gian tới, huyện ta có chính sách gì không? (Đoàn Thanh niên - giao Phòng LĐ,TBXH tham mưu trả lời).

2.5. Việc thực hiện công tác cán bộ, chính sách cán bộ liên quan đến hoạt động của các tổ chức Hội, nhất là thực hiện Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII). Có giải pháp nào để khuyến khích, động viên thu hút người có năng lực tâm huyết làm thôn trưởng, bí thư thôn, xóm (hiện tại đội ngũ này hầu như những người cao tuổi đảm nhiệm) (Hội LHPN - giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu trả lời).

2.6. Việc tinh giản cán bộ, sắp xếp lại bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả được đồng thuận cao của nhân dân. Nhưng có bất cập đó là chế độ đóng bảo hiểm xã hội đối với những đồng chí cán bộ chuyên trách, không chuyên trách chưa đủ 20 năm công tác bây giờ phải nghỉ việc chỉ được hưởng 1 năm 1 tháng lương thì quá thiệt thòi và người nghỉ việc cảm thấy mình bị tổ chức, lãnh đạo trù dập, thiếu trách nhiệm. Đề nghị Nhà nước nên có chính sách bảo hiểm linh hoạt hơn không nhất thiết phải là công tác đủ 20 năm mà có thể là 10 - 15 năm cũng được nghỉ hưu, theo nguyên tắc  thì người lao động đóng bảo hiểm ít  thì hưởng ít. Có như vậy thì tinh giản bộ máy mới hiệu quả, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. (Hội LHPN - giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu trả lời).

2.7. Hiện nay, các đồng chí là Ủy viên BTV các tổ chức đoàn thể cấp xã không có phụ cấp hoặc phụ cấp ít ỏi, mỗi xã có một mức phụ cấp riêng (ví dụ: ở Thiên Lộc phụ cấp UVBTV: 370.000, nhưng ở Thuần Thiện chỉ hỗ trợ 100.000đ,…). Vì vậy đề nghị huyện nên áp dụng một định mức hỗ trợ chung trong toàn huyện đối với các chức danh này (Hội LHPN - giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ tham mưu trả lời).

2.8. Những khó khăn bất cập hiện nay liên quan đến hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ là công tác hội viên vùng giáo. Đội ngũ cán bộ thiếu trình độ , chế độ phụ cấp không đáp ứng với nhiệm vụ đặt ra ,công tác tuyên truyền các cơ chế chính sách còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là công tác tuyên truyền về các quyền lợi liên quan đến phụ nữ và trẻ em . Để làm tốt công tác này chúng tôi đề nghị các cấp các nghành quan tâm đến công tác cán bộ ở vùng giáo (Hội LHPN - giao Ban Tổ chức Huyện ủy, chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu trả lời).

2.9. Cần có chính sách đối với những người chưa có bằng cấp chuyên môn, tạo điều kiện về thời gian, kinh tế để họ hoàn thành việc học nâng cao trình độ (xã Tiến Lộc). Cần có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ vùng giáo, Đảng viên vùng giáo (Địa phương giáo dân chiếm gần 50% là bà con theo đạo Thiên chúa gặp nhiều khó khăn - xã Gia Hanh) (Hội Nông dân - giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu trả lời).

2.10. Năm 2013, UBND tỉnh đã có QĐ số 55 về chính sách nâng lương trước thời hạn cho CBCNVC, người lao đông song đến thời điểm này UBND huyện Can Lộc chưa thực hiện theo quyết định 55 của UBND tỉnh. Đề nghị UBND Huyện thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên? (Liên đoàn lao động - giao Phòng Nội vụ tham mưu trả lời).

2.11 Đoàn viên khối giáo dục có kiến nghị việc nâng lương tháng 7 năm 2017, đến cuối năm mới thực hiện việc chi trả, vì vậy cơ quan bảo hiểm xã hội tính tiền lãi số tiền đóng chậm? việc này đúng hay sai? ai chịu trách nhiệm chi trả số tiền lãi đó? (Liên đoàn lao động - giao Phòng GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

2.12. Thực hiện các cuộc vận động, đóng góp các loại quỹ. Trong thời gian qua, phần lớn cán bộ CNVC người lao chưa đồng tình với mức chia cho 22,24,26 ngày là chưa đúng, đề nghị UBND huyện xem xét trả lời cho người lao động (Liên đoàn lao động - giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

2.13. Hiện nay một bộ phận người lao động làm nhiệm vụ cô nuôi tại các trường Mầm non được hợp đồng chín tháng với mức lương từ 1,8 đến 2,2 triệu đồng/tháng, phải tự đóng bảo hiểm xã hội dẩn đến cuộc sống hết sức khó khăn, đề nghị huyện, tỉnh  có chính sách hổ trợ để giảm bớt khó khăn cho người lao động (Liên đoàn lao động - giao Phòng GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

2.15. Cần nghiên cứu cơ cấu độ tuổi cũng như thành phần tham gia các tổ chức đại diện như Đại biểu HĐND cho phù hợp vì thực tế hiện nay tổ chức CCB và chức danh chủ tịch hội CCB hầu hết đã quá tuổi cơ cấu đại biểu HĐND nhưng trên thực tế đây là một tổ chức chính trị đón một vai trò rất quan trong trong giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa xã hội ở địa phương (MTTQ - giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu trả lời).

2.16. Từ trước đến nay, cán bộ chủ trì MTTQ các xã, thị trấn (Chủ tịch UBMTTQ) chủ yếu gần nghỉ hưu là bố trí sang làm MT kinh nghiệm thì có nhiều, nhưng vai trò, tâm huyết để phát huy tính năng động, sáng tạo thì hạn chế vậy tại sao cán bộ chủ chốt của Mặt trận lại không đào tạo hoặc luân chuyển cán bộ trẻ có năng lực (MTTQ - giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu trả lời).

2.17. Các cấp cần nghiên cứu để bố trí sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh để tăng thêm phụ cấp, tăng thu nhập đảm bảo yên tâm công tác, đảm bảo thời gian làm việc của cán bộ đặc biệt là đội ngũ hoạt động không chuyên trách. Có các quy định cụ thể về chế độ nghỉ việc, thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, chuyên trách và không chuyên trách từ cấp xã đến thôn. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách về chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT (MTTQ - giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu trả lời).

2.18. Cần có quy định mặt bằng chung cho toàn huyện về trả chế độ phu cấp cho cán bộ các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp như hội Người cao tuổi, CTĐ, Khuyến học….(CT hội CTĐ: 900.000 đ/ tháng, PCT khuyến học: 400.000 đ, CT Khuyến học kiêm nhiệm không trả; CT TNXP 200.000 đ;) không nên để các xã tùy tiện trả phụ cấp cho các tổ chức (MTTQ - giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

III. Về lãnh đạo chỉ đạo XD NTM, đô thị văn minh

          1. Về phong trào xây dựng NTM là rất cấp thiết, phải quyết liệt, liên tục, lâu dài và không có điểm dừng vì vậy đề nghị huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM phải có chính sách, giải pháp để chỉ đạo các địa phương phát huy vai trò của người dân, nâng cao, giữ vũng các tiêu chí một cách bền vững trong xây dựng NTM nếu không vài ba năm xuống cấp, trên lại thu hồi bằng công nhận NTM thì rất ảnh hưởng về chính trị, mất lòng tin của nhân dân, mất cán bộ như vừa rồi (Hội CCB - giao Văn phòng NTM huyện tham mưu trả lời).

          2. Về các chính sách, giải pháp để nâng cao các tiêu chí một cách bền vững trong xây dựng nông thôn mới: Về tiêu chí thủy lợi hiện nay đang chú trọng đầu tư hỗ trợ xi măng làm hệ thống kênh tưới, trong đánh giá tiêu chí đạt chủ yếu là tỷ lệ kênh tưới. Để đảm bảo đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đòi hỏi đồng ruộng phải được tưới tiêu chủ động, hiện nay có những cánh đồng sâu sụp không tháo được nước, bị bỏ hoang. Đề nghị tỉnh, huyện nên có chính sách đầu tư làm kênh tưới bê tông để phát triển sản xuất (Hội LHPN - giao Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

          3. Trong xây dựng nông thôn mới: Vấn đề môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm không phải trách nhiệm của riêng phụ nữ mà cần có sự vào cuộc của tất cả các tổ chức đoàn thể. Vì vậy đề nghị huyện cần chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị cùng vào cuộc mạnh mẽ (Hội LHPN - giao Văn phòng NTM huyện tham mưu trả lời).

          4. Để giữ vững tiêu chí môi trường trong 20 tiêu chí xây dựng NTM đề nghị có chính sách hỗ trợ thêm phụ cấp cho đồng chí chủ nhiệm HTX môi trường và kinh phí  sữa chữa phương tiện vận chuyển. Vì công việc nặng nhọc chi trả phụ cấp cho xã viên, cho chủ nhiệm, và các hoạt động của hợp tác chỉ  phụ thuộc vào thu phí theo quy định của nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành (Hội LHPN - giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

          5. Cần huy động và khai thác tối đa các nguồn lực, thực hiện tốt các chủ trương, cơ chế chính sách phát triển, chỉnh trang đô thị gắn với làm tốt công tác quy hoạch để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, khai thác những lợi thế sẵn có trên địa bàn; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại, dịch vụ; giữ vững an ninh trật tự đô thị. Tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất hàng hóa, sản phẩm chất lượng cao (Hội Nông dân - giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu trả lời).

          6. Cần có chính sách hỗ trợ xi măng 3 cấp cho các xóm tiếp tục làm mương thoát nước ở các trục đường chính của xóm. Cần có chính sách động viên các đơn vị một số kinh phí để tiếp tục nhân rộng các khu dân cư kiểu mẩu, vườn mẩu (Hội Nông dân - giao Văn phòng NTM chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

7. Đề nghị Nhà nước, tỉnh, huyện tiếp tục có chính sách hỗ trợ nhân dân xây dựng vững chắc các tiêu chí về NTM đặc biệt là chính sách cho các mô hình phát triển kinh tế vừa và nhỏ, chính sách xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, cải tạo vườn tạp chỉnh trang vườn hộ. Cần nhanh chóng giải ngân các nguồn đầu tư, hỗ trợ cho địa phương cũng như hộ nông dân tạo động lực thúc đẩy xây dựng vững chắc các tiêu chí về xây dựng NTM (MTTQ - giao Văn phòng NTM tham mưu trả lời).

IV. Lĩnh vực quản lý Nhà nước

          1. Đất đai, khoáng sản, môi trường

          1.1. Hiện nay nhiều hộ dân đã làm hồ sơ xin đổi hoặc xin cấp mới giấy  cấp quyền sử dụng đất (bìa đất) nhưng đến nay đã nhiều năm người dân vẫn không được nhận giấy cấp quyền sử dụng đất. Chúng tôi không hiểu lý do gì? Trách nhiệm này thuộc về cấp nào (Hội CCB - giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu trả lời).

1.2. Quang Lộc là một địa phương có gần 50% đồng bào theo đạo Thiên chúa  giáo hiện nay có một vấn đề hết sức nổi cộm đó là: Việc các giáo xứ tự ý lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép. Cần có giải pháp, cơ chế quản lý như thế nào? Cơ quan nào chịu trách nhiệm giải quyết một cách đầy đủ, để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật? (Hội LHPN - giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu trả lời).

1.3. Đề nghị cấp có thẩm quyền xác minh lại mốc ranh giới giữa hai xã Trường lộc và Nhân lộc tại điểm Rú cà (Hội LHPN - giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu trả lời).

1.4. Vệ sinh ATTP, ô nhiễm môi trường hiện nay khó kiểm soát gần như các vụ việc đều được báo chí phản ánh lúc đó cơ quan mới vào cuộc nên đề nghị cơ quan nhà nước vào cuộc quyết liệt và giải quyết kịp thời (Hội LHPN - giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu trả lời).

1.5. Tình trạng nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm. Hiện nay trên địa bàn xã Trung Lộc chưa có công trình nước sạch nên nhân dân toàn xã chưa có nước sạch để dùng (Hội Nông dân - giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu trả lời).

1.6. Cần có chính sách cho các đơn vị xen dắm một số diện tích đất bên rìa làng, ao hồ cho nhân dân ở để các đơn vị xóm đổi đất lấy công trình, trả nợ. Hàng năm cần có tính toán quỹ đât cho dịa phương (xã Vượng Lộc) bán đấu giá một số diện tích đất để xây dựng các hạng mục công trình (Hội Nông dân - giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

1.7. Tình trạng khai thác đất không theo quy định, không theo hợp đồng đã ký, lợi dụng bán tài nguyên, cần có giải pháp gì (xã Trường Lộc).

 Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xác minh lại địa giới hành chính, cắm lại mốc lộ giới của 2 xã Trường lộc, Nhân Lộc (giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu trả lời).

1.8. Vệ sinh ATTP, ô nhiễm môi trường hiện nay khó kiểm soát gần như các vụ việc đều được báo chí phản ánh lúc đó cơ quan mới vào cuộc nên đề nghị cơ quan nhà nước vào cuộc quyết liệt và giải quyết kịp thời (MTTQ - giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu trả lời).

1.9. Đối chiếu với Luật Đất đai của nhà nước ban hành Doanh nghiệp và cá nhân sử dụng đất sai mục đích cụ thể 8 ha đất của xứ đồng làng hói thuộc địa phận Hồng lĩnh xã Trường Lộc đã xâm canh từ bao đời nay thuộc diện đất hai lúa. UBND Huyện có Quyết định 697 thu hồi đất để cho anh Nguyễn Viết Hùng công dân xã Thanh lộc sử dụng xây nhà 2 tầng làm trang trại việc đó đúng hay sai. Đề nghị cấp trên trả lời làm rõ trang trại anh Nguyễn Viết Hải đấu thầu sử dụng đất 50 năm ở rú trọc mà lại cho anh Nguyễn Viết Hùng khai thác chở đất đi bán (MTTQ - giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu trả lời).

1.10. Về môi trường, thông qua rất nhiều cuộc họp và đã có các văn bản chỉ đạo của địa phương cũng như của các ban ngành liên quan của cấp trên, nhưng vấn đề ô nhiểm môi trường vẫn còn xẩy ra trên địa bàn,vẫn là điểm nóng gây bức xúc cho người dân,đặc biệt xác động vật chết từ các địa phương khác vứt bừa bải dọc các tuyến sông,kênh mương. Đặc biệt trên các cánh đồng võ bao thuốc bảo vệ thực vật vẫn vứt bừa bải (MTTQ - giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu trả lời).

1.11. Về lĩnh vực đất đai, công tác chuyển đổi và cấp phát bìa đất vẫn còn chậm,và kéo dài (MTTQ - giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu trả lời).

 2.12. Huyện nên có chủ trương cho các xã (nhất là các xã vùng Trà sơn, ven Hồng Lĩnh) quy hoạch mỏ đất vì hằng năm các xã đều phải làm mới, tu sữa nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi và các công trình dân sinh vì không có mỏ được cấp phép nên mới xẩy ra hiện tượng mất ổn định trong khai thác đất như vừa qua làm cho người dân mất lòng tin nhất đội ngũ cán bộ xã (MTTQ - giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu trả lời).

2.13. Xâm cư, ranh giới vùng mũi rú Yên - Thanh đã nhiều năm đã được các ban ngành cấp huyện, cấp xã làm việc (có 6 hộ lấn chiếm đất và 1 số hộ đã làm nhà ở) nhưng đến nay vẫn chưa  giải quyết dứt điểm (MTTQ - giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu trả lời).

 2.14. Hiện nay, tại bãi rác thị trấn Nghèn lượng rác quá tải do một số xã lân cận đổ về gây ô nhiễm lớn đến môi trường và sức khỏe của nhân dân nhất là ở Bắc Sơn và Nam Sơn. Đề nghị huyện có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Hiện nay, thị trấn Nghèn còn có 3 khối chưa có nước sạch để sinh hoạt: Xuân Thủy 1, Xuân Thủy 2, Phúc Xuân. Ngân sách địa phương còn khó khăn. Đề nghị huyện phối hợp cùng thị trấn giải quyết giúp nhân dân (MTTQ - giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu trả lời).

          2. Chế độ chính sách đối với người có công

2.1. Chế độ chính sánh đối với người có công như thương binh bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam nay có một số đồng chí mất hết giấy tờ, họ có đồng đội đi cùng đơn vị tham gia chiến đấu trên các chiến trường nhiều năm nay về không có chế độ gì họ rất thiệt thòi đề nghị  trên có chính sách gì  để giúp đỡ họ (Hội CCB - giao Phòng LĐ,TB&XH tham mưu trả lời).

2.2. Nhiều đồng chí CCB tham gia trong 2 cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ cứu nước có từ 10 đến 14 năm tham gia chiến đấu trên các chiến trường, khi phục viên chưa đủ 15 năm chỉ được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo QĐ 142, còn lực lượng TNXP được sự quan tâm của Đảng và nhà nước xét cho hưởng chế độ như thương binh là xứng đáng, chúng tôi không có ý kiến, so sánh gì nhưng đối với người lính tham gia chiến đấu giáp mặt với kẻ thù chỉ được hưởng trợ cấp 1 lần như vậy quá thiệt thòi. Kính đề nghị với Bí thư có ý kiến với Đảng, nhà nước nên có một chính sách gì để giúp đỡ họ đỡ một phần khó khăn (Hội CCB - giao Phòng LĐ,TB&XH tham mưu trả lời).

 2.3. Theo Pháp lệnh CCB cán hội CCB các cấp khi thôi làm công tác hội thì được hưởng trợ cấp một lần nếu giữ chức CT, PCT thì mỗi năm công tác được hưởng ½ tháng lương hiện hưởng. Hiện nay nhiều đồng chí CT - PCT ở cơ sở đã nghĩ 2-3 năm có đồng chí đang bị tai biến, có đồng chí ốm đang nằm viện đến nay vẫn chưa nhận được chế độ, chúng tôi xin được phép hỏi  trách nhiệm này thuộc về cấp nào? Và đến lúc nào thì họ được nhận chế độ này (Hội CCB - giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

2.4. Hội CCB là một đoàn thể chính trị - xã hội, là lực lượng tin cậy của Đảng và Nhân dân. Những đồng chí Chủ tịch Hội CCB cơ sở thường là những đồng chí về hưu, mất sức không đủ tuổi để cơ cấu BCH Đảng ủy. Nhưng đối với Đại biểu HĐND xã, thị trấn thì đề nghị lãnh đạo, HĐND các cấp nên đưa chức danh Chủ tịch CCB vào phần cứng để được đưa vào danh sách ứng cử vào Đại biểu HĐND các nhiệm kỳ  để có tiếng nói  trên diễn đàn bảo đảm quyền lợi cho CCB cũng như cho nhân dân (Hội CCB - giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu trả lời).

2.5. Hội CCB cơ sở được Thường trực Hội CCB huyện và Phòng LĐTBXH huyện triển khai cho CCB cơ sở điều tra thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, gia đình thân nhân liệt sỹ trong quá trình triển khai được phòng LĐTBXH thông báo là sẽ có kinh phí hổ trợ cho công tác điều tra làm hồ sơ đến nay đã hơn 2 năm mà vẫn chưa có thông báo hổ trợ kinh phí. Vậy kính đề nghị các cơ quan chức năng cho ý kiến và các cơ quan chức năng quan tâm vì chúng tôi đã hứa trước với anh em (Hội CCB - giao Phòng LĐ,TB&XH tham mưu trả lời).

 2.6. Hiện nay xã Vượng Lộc có 3 đối tượng đã được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 142 nhưng đến nay vẫn không được hưởng bảo hiểm y tế theo quyết định của Chính phủ và Pháp lệnh CCB, đối tượng đã làm hồ sơ nhiều lần nhưng không được làm thẻ BHYT và được phòng LĐTBXH trả lời những đồng chí này không phải là hội viên CCB thì không được cấp. Đề nghị các cấp có liên quan trả lời và đề nghị Bí thư cho ý kiến (Hội CCB - giao Phòng LĐ,TB&XH tham mưu trả lời).

          2.7. Về giải quyết chế độ cho đối tượng hưởng chế độ theo quyết định 49 về dân công hỏa tuyến và quyết định 62 cho những quân nhân làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo và nhiệm vụ quốc tế sau 30/4/1975 đã được xét làm hồ sơ xét duyệt ở cấp xã và Ban chỉ huy Quân sự huyện nhưng đến nay 2 - 3 năm rồi mà vẫn chưa được hưởng chế độ. Vậy trách nhiệm thuộc về cấp nào? Đề nghị các cấp cho ý kiến (Hội CCB - giao Ban CHQS huyện tham mưu trả lời).

2.8. Hiện nay, việc làm hồ sơ bảo hiểm y tế cho các hộ dân còn một số bất cập, như: việc xác nhận hộ nông lâm còn thực hiện một cách rườm rà, mất thời gian cho các đại lý bảo hiểm. Đề nghị huyện nên sử dụng dữ liệu quản lý từ các phòng chuyên môn để giải quyết, giảm thiểu thủ tục hành chính (Hội LHPNPN - giao Phòng LĐ,TB&XH tham mưu trả lời).

2.9. Cần giải quyết những chế độ chính sách đối với người có công (như hỗ trợ sửa sang nhà ở cho gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng như dân công hỏa tuyến - Yên Lộc) (Bà Nguyễn Thị Đường 87 tuổi - Thôn Thạch Ngọc, mẹ liệt sỹ, chồng bị tâm thần, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng không được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đã làm nhà ở nhưng không được hỗ trợ). (Giao Phòng LĐ,TB&XH tham mưu trả lời).

2.10. Hiện nay địa phương tỉ lệ hộ nghèo còn ít, chủ yếu rơi vào hộ người cao tuổi. Trong lúc đó nhu cầu của người dân vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất lại gặp khó khăn. Đề nghị lãnh đạo có hướng giải quyết giúp người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi? Trong thời gian vừa qua, thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước người cao tuổi rất phấn khởi, nhưng thời gian gần đây chế độ người cao tuổi không được kịp thời: Người đủ tuổi 80 trở lên chưa được kịp thời vì lý do hồ sơ làm nhưng huyện duyệt theo từng quý nên người được hưởng đã chậm lại còn hưởng theo ngày được duyệt chứ không theo tròn tuổi và Chế độ BHYT đối với người đủ 70 tuổi thủ tục, giấy tờ rườm rà và không kịp thời (MTTQ - giao Phòng LĐ,TB&XH tham mưu trả lời).

2.11. Thực hiện chế độ chính sách có một số vấn đề còn bất cập. Hiện nay có một số hội viên CCB tham gia chiến trường đi biên giới, hải đảo Lào, Campuchia mất hết giấy tờ do không tìm được ở huyện đội vì lý do mất mát, thất lạc, có số không quan tâm cất giữ nên không làm được chế độ 142, 62. Hiện nay nhiều đồng chí tham gia 2 cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc từ 5 năm đến dưới 15 năm chỉ được hưởng trợ cấp 1 lần theo nghị định 142 và 62. Còn lực lượng TNXP tham gia ít tháng thì lại được hưởng chế độ như thương binh thường xuyên. Về thẻ BHYT đối với các chi hội trưởng ở thôn, xóm những năm trước thì có, nhưng hiện nay không được cấp, lý do vì sao? (MTTQ - giao Phòng LĐ,TB&XH tham mưu trả lời).

2.12. Đề nghị cấp trên nghiên cứu điều chỉnh tiền hương khói cho gia đình Liệt sỹ không còn thân nhân chủ yếu. (500 ngàn đồng/ năm) quá thấp. Đề nghị Phòng LĐTB - XH, Bảo hiểm phối hợp tốt hơn trong viêc xác nhận hộ nông, lâm để làm bảo hiểm cho dân tốt hơn. Vấn đề cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho con của Liệt sỹ cần có quy định cấp nào nghành nào xử lý vấn đề về hồ sơ chồng chéo do lịch sử để lại( Người nào sai phải vào trưc tiếp sở LĐTBXH để xử lý như vậy có phiền hà không? (MTTQ - giao Phòng LĐ,TB&XH tham mưu trả lời).

V. Hỗ trợ phát triển kinh tế, sản xuất

1. Hiện nay thanh niên nông thôn có nhu cầu phát triển kinh tế tương đối nhiều, tuy nhiên việc hỗ trợ cho thanh niên còn thiếu và chỉ có một số ít thanh niên được vay vốn. Trong khi đó, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội chưa đáp ứng được. Để giải quyết vấn đề này, sắp tới huyện ta có chính sách hỗ trợ nào khác hay tăng nguồn vốn vay không và cụ thể như thế nào? (Đoàn Thanh niên - giao Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

2. Hiện nay việc vận động thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế được tổ chức đoàn chú trọng, tuy nhiên sau khi thành lập mô hình thì ĐVTN còn gặp khó khăn trong vấn đề bao tiêu từ đầu vào cho đến đầu ra của sản phẩm. Vậy trong thời gian tới, tỉnh ta có giải pháp nào để đồng hành với các mô hình của thanh niên trong vấn đề trên? (Đoàn Thanh niên - giao Phòng NN&PTNT tham mưu trả lời).

3. Vấn đề ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc xây dựng mô hình kinh tế rất quan trọng. Vậy diễn đàn có thể giới thiệu các địa chỉ, trang web tin cậy cho ĐVTN? (Đoàn Thanh niên - giao Phòng NN&PTNT tham mưu trả lời).

4. Hiện nay huyện Can Lộc là 1 huyện làm nông nghiệp trên 80% thì lãnh đạo huyện và phòng nông nghiệp huyện đã có định hướng gì sản xuất bộ giống lúa phù hợp với khí hậu và chất đất của huyện ta chưa ? và đã có định hướng gì trong việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân chưa? (Hội LHPN - giao Phòng NN&PTNT tham mưu trả lời).

5. Giá cả chăn nuôi, lương thực thấp, sản xuất không có đầu mối tiêu thụ ổn định làm cho nông dân không mặn mà về chăn nuôi, trồng lúa. Hiện nay một số trang trại bỏ chăn nuôi, người dân bỏ ruộng, đề nghị cần có giải pháp kịp thời (Hội LHPN - giao Phòng NN&PTNT tham mưu trả lời).

6. Đề nghị UBND huyện hàng năm có kế hoạch làm việc với cơ quan chức năng để bảo bảo nguồn cung ứng các loại giống (Giống lúa) để bà con nhân dân yên tâm sản xuất (Như vụ xuân 2018 nguồn cung ứng giống thiếu dẫn đến nhiều bà con phải đi mua giống ở những cửa hàng cung ứng trên địa bàn nguồn chất lượng không được đảm bảo), có kế hoạch quản lý các cửa hàng kinh doanh phân bón trên địa bàn.

- Cần mở rộng chính sách hỗ trợ các mô hình sản xuất liên kết có quy mô từ 2 ha trở lên.

- Cần có cơ chế chính sách mời gọi các nhà đầu tư có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp để nhân dân yên tâm trong sản xuất liên kết.

- Cần hỗ trợ về mặt pháp lý giúp các tổ chức hội, nhân dân trong quá trình sản xuất liên kết để đảm bảo người dân không bị thua thiệt trong quá trình hợp đồng sản xuất liên kết.

 (Hội Nông dân - giao Phòng NN&PTNT tham mưu trả lời).

7. Thời gian tới xác định chăn nuôi là mũi đột phá trong phát triển nông nghiệp, cho nên công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, áp dụng mô hình chăn nuôi trong nông nghiệp, đồng thời giải quyết môi trường trong nông thôn, công tác giám sát, tiêm phòng, giám sát dịch bệnh, dập dịch kịp thời, hạn chế thấp nhất do dịch bệnh gây nên bảo vệ sản xuất phát triến, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân.

- Cần phải cũng cố và nâng cao hoạt động của HTX Chăn nuôi theo Luật hợp tác xã. Xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX dịch vụ chuyên ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp nâng cao hiệu quả cho sản xuất, có hỗ trợ cho nông dân.

(Hội Nông dân - giao Phòng NN&PTNT tham mưu trả lời).

9. Việc sản xuất phân bón, thuốc BVTV hiện nay chưa kiểm soát được chất lượng cũng như giá cả các loại vật tư nông nghiệp; Vấn đề hàng giả, hàng nhái trên thị trường gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; Các chính sách hỗ trợ người nông dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường chưa đảm bảo và giải quyết chậm, chưa kịp thời ảnh hưởng đến các phong trào hoạt động của Hội (Hội Nông dân - giao Phòng NN&PTNT tham mưu trả lời).

10. Cần có các chính sách vốn, máy móc, phân bón cho người nông dân để động viên, kích lệ người nông dân làm giàu trên vùng đất của quê hương. Nhằm tăng nguồn thu nhập để giữ vững tiêu chí thu nhập (Hội Nông dân - giao Phòng NN&PTNT tham mưu trả lời).

11. Việc Nông dân làm trang trại do giá cả quá thấp nên dẫn tới lỗ hàng trăm triệu dẫn đến nợ Ngân hàng. Có giải pháp nào tháo gỡ cho bà con nông dân (Hội Nông dân - giao Phòng NN&PTNT tham mưu trả lời).

12. Giá cả chăn nuôi, lương thực thấp, sản xuất không có đầu mối tiêu thụ ổn định làm cho nông dân không mặn mà về chăn nuôi, trồng lúa hiện nay một số trang trại bỏ chăn nuôi, người dân bỏ ruộng, đề nghị cần có giải pháp kịp thời (MTTQ - giao Phòng NN&PTNT tham mưu trả lời).

13. Là một huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhưng giống lúa bị động, kém chất lượng nhiễm sâu bệnh như giống lúa VTNA2 năm 2016, thiên ưu năm 2017, để chủ động giống lúa cần có những giải pháp, hướng như thế nào để nhân dân ổn định SX không bị động giống. Tình trạng được mùa mất giá do vậy để SX gắn với thị trường cần có những giải pháp gì để tháo gở cho nông dân. Sản xuất theo chuổi liên kết chủ trương thì có, trách nhiệm thì không như SX ớt, ngô sinh khối, chăn nuôi do vậy làm cho nhân dân chủ yếu là chạy theo, doanh nghiệp thì mặc kệ, công tác quản lý nhà nước thiếu kịp thời, để sản xuất trở thành hàng hóa cần có những giải pháp gì để giúp nông dân phát triển. Đến nay nhân dân đang còn trăn trở nhất là về quản lý thị trường hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng như phân bón, thuốc trừ sâu và một số mặt hàng khác làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của nhân dân để khắc phục tình trạng này cần có những giải pháp gì (MTTQ - giao Phòng NN&PTNT tham mưu trả lời).

14. Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước nhân dân đã tích cực phát triển các loại mô hình nhưng đến nay hiệu quả thấp. Thị trường nông sản đầu ra phụ thuộc vào thương lái, giá cả bấp bênh, nhất là ngành chăn nuôi. Đề nghị lãnh đạo huyện xem xét có hướng chỉ đạo để nhóm lĩnh vực này phát triển bền vững (MTTQ - giao Phòng NN&PTNT tham mưu trả lời).

15. Hiện tại trên địa bàn nhân dân sản xuất chưa có giống  chủ lực hầu hết các giống đưa vào sản xuất sau 2-3 vụ là bị nhiễm rất nhiều loại sâu bệnh gây mất mùa. Đề nghị cần có chủ trương khảo nghiệm nhiều  mô hình giống để chọn ra các loại giống lúa ổ định về năng suất, chất lượng và chống chịu sâu bệnh (MTTQ - giao Phòng NN&PTNT tham mưu trả lời).

VI. Các nội dung khác

1. Đối với việc phòng chống bạo lực gia đình, trách nhiệm không phải của  riêng phụ nữ mà nam giới đóng vai trò quan trọng. Trong thời gian tới, huyện có phương hướng chỉ đạo như thế nào để thực hiện một cách hiệu quả (Hội LHPN - giao Phòng LĐ,TB&XH tham mưu trả lời).

2. Hiện nay trên địa bàn toàn huyện nói chung tình trang phụ  nữ trrong độ tuổi trung niên đi làm ăn xa hoặc đi nước ngoài đem lại thu nhập cũng như nâng cao đời sống tinh thần cho gia đình. Nhưng cũng có những mặt tiêu cực đó là người phụ nữ không chăm lo được đời sống tình cảm, cũng như việc học tập của con cái mình. Vậy trong thời gian tới huyện có định hướng phát triển ngành nghề như thế nào để tạo công ăn việc làm cho chị em? (Hội LHPN - giao Phòng LĐ,TB&XH tham mưu trả lời).

3. Tình hình an ninh trật tự các nạn trộm bắt chó, vẫn thường xẩy ra, ngay giữa ban ngày. Bọn trộm rất manh động,còn có cả vũ khí nóng và sẵn sang tấn công người dân, nhưng vẫn chưa biện pháp xữ lý đối với các đối tượng, và nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người dân (MTTQ - giao Công an huyện tham mưu trả lời).

4. Xin hỏi về vấn đề thay đổi mô hình quản lý Chùa Hương năm 2018 khả năng phát triển như thế nào (MTTQ - giao Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu trả lời).

5. Xin hỏi về việc sáp nhập trường THCS giữa xã Vượng Lộc và Thiên Lộc hiện nay chất lượng học như thế nào? (MTTQ - giao Phòng GD-ĐT tham mưu trả lời).

6. Xin hỏi về việc thu hút các Doanh nghiệp vào khu công nghiệp Hạ Vàng ở xã Thiên Lộc từ năm 2004 đến này nhưng hoạt động không có hiệu quả, gây bức xúc cho nhân dân. Đề nghị huyện có hướng giải quyết (MTTQ - giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trả lời).

7. Khu công nghiệp Yên Huy đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được, nhân dân bức xúc vì ô nhiểm môi trường, bui bặm, chất độc phun PêU, hóa chất khác từ các xưởng gỗ, xưởng mộc… Ảnh hưởng đến sức khỏe; vật liệu, gỗ đổ khắp nơi ảnh hưởng giao thông công cộng… (MTTQ - giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu trả lời).

8. Tiếp tục chỉ đạo quyết liết công an huyện tăng cường phối hợp, chỉ đạo công an thị trấn để dẹp dứt điểm các điểm ghi lô đề đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn cũng như những ý kiến kiến nghị đề xuất chính đáng của cử tri thị nhà (MTTQ - giao Công an huyện tham mưu trả lời)./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
    • Hồ sơ công việc
    • Dịch vụ công trực tuyến
     Liên kết website
    Thống kê: 13.694
    Online: 12