Bàn về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính!

Bàn về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính!

Tụt hậu ứng dụng CNTT trong hành chính nhà nước chính là sự tụt hậu về năng lực, phương thức điều hành của một nền hành chính . Nếu không thay đổi tiếp cận việc ứng dụng CNTT trong nền hành chính nhà nước , thì sự tụt hậu sẽ không biết dừng khi nào và không biết hậu quả của việc tụt hậu đó sẽ kéo theo những vấn đề gì trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng.

Có thể nói sự ứng dụng CNTT vừa là phương tiện để cải cách hành chính nhưng cũng là áp lực đối với việc cải cách hành chính trong mỗi chính quyền

Upload

Hình 1: Cổng thông tin cải cách hành chính tỉnh – là nơi kiểm soát chế độ thủ tục hành chính của các huyện

Bàn về phương tiện Cải cách hành chính: Qua cá ứng dụng CNTT  vì  bộ máy HCNN có thể liên kết với nhau khi thực hiện các hoạt động và các thủ tục HC. Chính Phủ cũng thông qua đó điều hành bộ máy một cách hiệu quả, nhanh, chính xác, và kiểm soát tốt. Mọi hành động của cơ quan công quyền, do vậy có thể đáp ứng kịp thời những biến động phức tạp của thực tiễn nền kinh tế thị trường trong thời hội nhập, thông qua việc "cảm nhận" được "hơi thở" của thị trường và xã hội.

Bàn về áp lực khi cải cách hành chính ứng dụng CNTT:  khi ứng dụng CNTT  vì mọi trì trệ, ách tắc của bộ máy sẽ lộ diện dễ dàng qua hệ thống "gương phản chiếu" của môi trường điện tử hóa. Các hoạt động của bộ máy công quyền khi được thực hiện trên môi trường điện tử sẽ được kiểm soát theo các chuẩn mực, tính kỷ cương của nền HC, nhờ đó mà sẽ được giám sát. Nếu dịch vụ công được cung ứng thông qua hệ thống CNTT, ở đó sẽ không có ranh giới giữa các cơ quan, các cấp chính quyền, mà chỉ thấy các loại dịch vụ được cung ứng. Người dân, doanh nghiệp không cần biết ai là người giải quyết thủ tục cho họ, chỉ biết thủ tục đó được giải quyết như thế nào và khi gặp những vướng mắc, họ có được ai đó quan tâm, giải quyết không. Cách thức này đòi hỏi sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, các cấp chính quyền trong giải quyết thủ tục HC như những hệ thống thông suốt các "dòng chảy thông tin".

Những điều trên chỉ có thể đạt được xuất phát từ ý chí của cải cách CCHC chứ không phải từ năng lực của CNTT. Muốn cải cách hành chính từ cá nhân, tập thể, đơn vị hành chính hiểu rõ các vấn đề cải cách hành chính và tin học hóa trong cải cách hành chính để ứng dụng CNTT không phải là rào cản, áp lực đối với từng tổ chức, cá nhân trong đơn  vị hành chính cơ quan nhà nước  chính mỗi cá nhân, tổ chức sẳn sàng tiếp nhận công nghệ và cải cách hành chính.

Mục tiêu của ứng dụng CNTT trong HCNN là tạo ra một phương thức vận hành thông suốt, hiệu quả của bộ máy công quyền, thông qua việc sử dụng các hệ thống thông tin điện tử. Do vậy, các ứng dụng CNTT phải được thiết lập trên cơ sở "đơn đặt hàng" của bộ máy HCNN và nhờ tính năng đặc biệt của công nghệ mà những mục tiêu thiết lập một bộ máy HC hoạt động hiệu quả, năng động và chất lượng sẽ được thực hiện. Chính CCHC là chủ thể đưa ra mục tiêu, yêu cầu cho việc thiết lập các hệ thống CNTT. Mức độ cải cách sẽ quyết định quy mô, phạm vi của CNTT, chứ không phải ngược lại.

Upload

Hình 2: Dịch vụ công trực tuyến – cơ chế áp dụng CNTT vào cải cách hành chính, tạo tính thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch với chính quyền

 

Một cách nhìn khác, chính ứng dụng CNTT sẽ là một trong các giải pháp nhằm đạt mục tiêu của CCHC. Vì CCHC là nhằm đến tính hiệu quả, chất lượng trong cách thức hoạt động, điều hành của bộ máy HCNN; là làm cho bộ máy chuyển từ chức năng "chèo thuyền" sang "lái thuyền", chuyển từ HC "xin-cho" sang HC "phục vụ”; và làm cho nền HC có khả năng kiểm soát lãng phí, thất thoát và tham nhũng. Điều đó đòi hỏi các hoạt động phải được quy trình hóa, phải rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, về các hoạt động và các mối quan hệ... Qua đó sẽ tạo được yếu tố "công khai, minh bạch" trong nền HC. Quá trình thiết lập các hệ thống CNTT trong cơ quan HCNN phải xuất phát từ quá trình thiết lập trật tự các quy trình, các cơ chế và các mối quan hệ giữa các chức năng, các cơ quan và các cấp.

Upload

 

Hình 3: Người dân tự kiểm tra quá trình di chuyển hồ sơqua Trang thông tin điện tử bằng mã hồ sơ

Hệ thống CNTT ứng dụng được quyết định bởi phần "ứng dụng", tức là phần thiết lập các hệ thống thông tin, hệ thống các cơ sở dữ liệu, các quy trình vận hành, và luân chuyển thông tin do bộ máy HC thực hiện. Phần công nghệ gồm phần cứng, phần mềm, mạng, đào tạo sử dụng, chỉ là phương tiện để chuyển các quy trình vận hành bằng phương thức HC truyền thống thành quy trình điện tử. Nếu không xuất phát từ cách tiếp cận này, rất có thể những sai lầm cũ sẽ tiếp tục lặp.

Mua sắm công nghệ là công đoạn dễ nhất, đơn giản nhất. Song yếu tố quyết định đến kết quả của chương trình tin học hóa quản lý HCNN phải là việc xây dựng hệ thống thông tin điện tử xuất phát từ việc thiết lập lại và thay đổi các quy trình, thay đổi cách thực hiện các thủ tục HC, thay đổi cách thức giao tiếp, làm việc giữa các cơ quan với nhau và giữa các cơ quan với công dân, doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và trên hết là nhận thức, cách tiếp cận và ý chí cải cách của bộ máy HCNN và hệ thống chính trị.

Vậy muốn Hiện đại hóa nền hành chính phải ứng dụng CNTT trong các khâu đoạn hành chính nhà nước. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước phải phụ thuộc vào ý chí của mỗi cá nhân trong mỗi đơn vị hành chính, mức độ sẳn sàng để ứng dụng CNTT của lãnh đạo đến cán bộ, công nhân viên chức. Sự đồng bộ hóa về tư tưởng, nhận thức và việc chấp nhận ứng dụng CNTT của mỗi cá nhân. Khó hay dễ là do con người tạo nên, con người là nhân tố quyết định hiện đại hóa hành chính nhà nước.

Hà Thơm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
    • Hồ sơ công việc
    • Dịch vụ công trực tuyến
     Liên kết website
     Bình chọn
    Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kỳ Lợi - thị xã Kỳ Anh
    47 người đã bình chọn
    Thống kê: 23.427
    Online: 22