a- Điện:

- 3 đơn vị xoá bán tổng(bán tại hộ): Trường Lộc - Đồng Lộc – Thị trấn Nghèn,
- Quang Lộc, Mỹ Lộc được đầu tư RIPÍC,
- Các đơn vị còn lại hưởng dự án RI2.

b- Khu công nghiệp:

Khu công nghiệp tập trung Hạ Vàng(Vượng Lộc): 228ha.

c- Cụm công nghiệp:

Cụm công nghiệp Hạ Vàng(Thiên Lộc – Vượng Lộc – Thị trấn Nghèn).

d- Đường:

- Hệ thống đường:

+ Quốc lộ 1A
+ Tỉnh lộ 2
+ Tỉnh lộ 6
+ Tỉnh lộ 7
+ Đường 15

- Kết cấu đường: Bao gồm

+ Bê tông nhựa
+ Bê tông xi măng
+ Đường cấp phối

e- Trường:

- Mầm non: 24
- Tiểu học: 29
- THCS: 18
- THPT: 5

f- Trạm: 23 (trạm xá)

  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kỳ Lợi - thị xã Kỳ Anh
50 người đã bình chọn
Thống kê: 26.935
Online: 16