Bình chọn

Kỳ Hoa là một xã vùng ven trung tâm thị xã Kỳ Anh, có nền kinh tế chủ đạo là sản xuất nông nghiệp, những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ mang lại giá trị về kinh tế mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo sự phát triển bền vững của địa phương. Đặc biệt là việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trên nền tảng tái cơ cấu nông nghiệp- nông thôn, đã và đang tạo đà cho Kỳ Hoa sớm về đích NTM trong thời gian tới.

Thời điểm năm 2011, khi chương trình xây dựng NTM mới manh nha "bén rễ" vào cuộc sống thì phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập tại xã Kỳ Hoa còn thiếu nhiều gam màu sáng. Tuy nhiên, chỉ sau 05 năm triển khai chương trình, đến nay là khoảng thời gian ghi nhận chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn xã về thực hiện chương trình NTM. Kỳ Hoa đã tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi theo hướng phát triển chiều sâu, có quy mô phát triển theo chuổi liên kết, tập trung đổi mới sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Số mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hình thức tổ chức sản xuất, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tăng nhanh, chỉ tính riêng trong 5 năm đầu tiên, đã phát triển mới 55 mô hình trong đó có 1 hợp tác xã chăn nuôi lợn liên kết, 10 mô hình chăn nuôi bò từ 10-50 con, 7 mô hình chăn nuôi gà thịt, 3 mô hình chăn nuôi dê từ 30-100 con, 4 mô hình chăn nuôi lợn rừng từ 20-100 con, 7 mô hình chăn nuôi thủy cầm từ 300-1000 con, 06 mô hình đang xây dựng, 5 mô hình trồng hoa cây cảnh, 7 mô hình trồng cây ăn quả, 5 mô hình nuôi cá, v.v.  01 khu dân cư kiểu mẫu, 10 vườn mẫu.

 

Mô hình chăn nuôi nga thả vườn của chị Nguyễn Thị Tuyền ở thôn Hoa Thắng.

 

Các mô hình nông nghiệp trên địa bàn phát triển đa dạng, đem lại kết quả thiết thực, tạo thêm nhiều công ăn, việc làm cho lao động địa phương. Đa phần các mô hình được duy trì bền vững, phù hợp với nguyện vọng người dân, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.Xây dựng các mô hình không chỉ giúp người dân có kinh tế ổn định mà còn từng bước vươn lên làm giàu và hình thành những vùng sản xuất chuyên canh.Việc lấy sản xuất làm gốc đã phát huy được thế mạnh từng vùng, từng địa phương, đời sống người dân được cải thiện.Với các cơ chế, chính sách được ưu tiên nguồn lực và tổ chức thực hiện có hiệu quả; thu hút được một số doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, từng bước xây dựng chuỗi liên kết, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích. Theo đó, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 70 triệu đồng/ha. Tỷ trọng chăn nuôi chiếm 48,2% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; sản lượng lương thực ước đạt 1250 tấn. Tiếp tục mở rộng chuỗi liên kết trong chăn nuôi lợn siêu nạc, xây dựng các mô hình nuôi gà, nuôi bò thịt, xóa bỏ các vườn tạp trồng các loại ăn quả có hiệu quả kinh tế cao....

Kinh tế phát triển là điểm tựa để địa phương tích cực vận động các nguồn lực vào đầu tư xây dựng chương trình, khơi dậy sức dân đóng góp và hiến đất làm đường, làm các công trình phúc lợi xã hội. Từ những cách đi và hướng làm đó đã tạo được sự đồng thuận cao và sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân. Về giao thông, toàn xã đã đầu tư, làm mới, nâng cấp, cải tạo, cứng hóa gần 12km đường, Về thủy lợi, toàn huyện đã đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 10,3Km kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của bà con, toàn xã đã đạt 11/19 tiêu chí, dự kiến phấn đấu đến cuối năm 2017 Kỳ Hoa hoàn thành 8 tiêu chí còn lại và về đích nông thôn mới

Tuy nhiên, cũng như các địa phương khác trên địa bàn thị xã, Kỳ Hoa cũng gặp phải không ít khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí NTM.Công tác phát triển sản xuất hiệu quả còn thấp, liên kết sản xuất giữa nông dân, doanh nghiệp còn ít, do đó chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung.Công tác xây dựng hạ tầng bị hạn chế về nguồn lực đầu tư, chủ yếu vẫn dựa vào nguồn vốn ngân sách Nhà nước, mức huy động từ các nguồn khác còn thấp. Ban chỉ đạo cấp xã còn thiếu các giải pháp cụ thể để thực hiện chương trình còn lúng túng, chưa lựa chọn được những khâu đột phá trong xây dựng NTM nên kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu.

Năm 2016 đi qua, với nhiều thách thức, khó khăn, nhất là sau sự cố môi trường biển, nhưng với quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã đã sớm đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Thành quả ấy là yếu tố cơ bản củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Phát huy tính chủ động, sự sáng tạo và vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Trên chặng đường thi đua nước rút về đích NTM, tin rằng, với lộ trình cụ thể cùng sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, nhân dân sẽ là động lực giúp Kỳ Hoa về đích NTM trong năm 2017 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Hoàng Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hoa


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 14.305
   Online: 15