Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8567398

Kinh tế - đô thị Kinh tế - đô thị

« Quay lại

Hội Nông dân thị xã: Nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác vốn vay cho hội viên

          

Xác định tầm quan trọng của tín dụng chính sách, những năm qua, cùng với vận động hội viên, nông dân phát huy tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, Hội Nông dân TX Kỳ Anh đã làm tốt công tác nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho nhiều hội viên có vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thị xã Kỳ Anh có 12 cơ sở hội, gần 13 ngàn hội viên với 83 chi hội, những năm qua, Hội Nông dân thị xã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho nông dân và hội viên nhất là trong triển khai thực hiện chính sách của Chính phủ về cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Các cấp Hội nông dân thị xã đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên và nhân dân, hướng dẫn việc thành lập và củng cố các Tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, để quản lý và sử dụng đồng vốn ưu đãi có hiệu quả cao, các cấp Hội đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện nộp lãi hàng tháng, gửi tiền tiết kiệm theo quy định. Cùng với công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, hộ vay vốn được tập huấn và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, chăn nuôi để mang lại hiệu quả đồng vốn vay, liên kết quảng bá giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 

Được sự quan tâm, giúp đỡ của Hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong việc tạo nguồn vốn cho hội viên, nông dân xây dựng, phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đã hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn các ngân hàng thương mại, cùng với chính sách trả lãi, trả gốc hợp lý, ngày càng có nhiều hộ thuộc các nhóm đối tượng mạnh dạn tham gia vay vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đển nâng cao đời sống. Trong nhiệm kỳ, Quỹ Hỗ trợ nông dân đax cho 86 hộ vay 1.960 triệu đồng, xây dựng được 93 mô hình kinh tế, trong đó các mô hình hiệu quả kinh tế cao của các hộ Trịnh Quốc Toản ở Kỳ Phương, Doãn Thế Hiếu ở Kỳ Hoa, Dương Minh Thúc ở Sông Trí. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng CSXH cho hội viên vay 109,893 tỷ đồng; Ngân hàng NN&PTNT cho hội viên vay 148,251 tỷ đồng.

 

 

Chia sẻ với chúng tôi về quá trình được Hội Nông dân hỗ trợ, hướng dẫn tiếp cận kênh dẫn vốn tín dụng ưu đãi,chị Đào Thị Oanh, xóm Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa cho biết, chị là người mẹ đơn thân nên rất vất vả trong việc xoay xở nuôi con ăn học. Năm 2014, chị được Hội Nông dân xã hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn cho vay của NHCSXH để mua bò về nuôi. Đến đầu năm 2017, được Tổ tiết kiệm và vay vốn báo tin sắp hết hạn trả tiền vay cho ngân hàng, chị đã chủ động tính toán, bán bò, trả được nợ trước hạn 2 tháng. 

"Nhiều lần được tạo điều kiện vay vốn, tôi đã nhận thức được trách nhiệm của người vay. Mình có trả nợ đúng hạn, mới có uy tín cho những cơ hội tiếp theo cho bản thân và những hộ khó khăn khác. Bởi vậy, tôi đã tính toán sớm và trả được nợ trước hạn cho ngân hàng. Ít tháng sau, có nguồn vốn cho vay hộ mới thoát nghèo và tôi vừa được vay mới với số tiền 50 triệu đồng. Tôi đã mua được 3 con bò, mẹ con tôi thay nhau đi chăn thả để phát triển kinh tế gia đình", chị Oanh kể.

Còn chị Trần Thị Kiều ở thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà là một gia đình ngư dân đông con được Hội Nông dân hỗ trợ, hướng dẫn vay nhiều chương trình chia sẻ: "Chồng tôi bị tai nạn khi lặn biển nên không còn sức lao động. Nhờ có nguồn vốn cho vay hộ nghèo, rồi hộ mới thoát nghèo, NS&VSMTNT, tôi cùng các con đã có điểm tựa để lao động, phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống gia đình. Chúng tôi biết ơn nguồn vốn nhân văn này và cách để cảm ơn không gì hơn là lo trả lãi đúng kỳ, trả nợ đúng hạn. Chưa bao giờ tôi để chậm một ngày tiền lãi, tiền nợ ngân hàng và tôi cũng thường chia sẻ câu chuyện của mình để tạo ý thức chung trong các thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn chúng tôi".

 

 

 

 

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà Trần Thị Thủy cho biết: Ngoài việc tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người vay vốn, chúng tôi thường xuyên giúp nhau về kinh nghiệm làm ăn và có sự tương trợ khi cần thiết đối với những hộ gặp khó khăn đặc biệt.Từ nguồn quỹ do Hội Nông dân xóm xây dựng (300 nghìn đồng/người/năm), nếu thành viên vay vốn nào gặp khó khăn hay hoạn nạn đột xuất mà đã đến ngày thu nợ, thu lãi ngân hàng, chúng tôi sẽ vận dụng để giúp đỡ họ hoàn trả đúng hạn. Nhờ đó, với 51 hộ vay, dư nợ trên 1,5 tỷ đồng, tổ chúng tôi không có nợ quá hạn.

Những hội viên Hội nông dân trên địa bàn thị xã được vay vốn ưu đãi  đều có cùng trách nhiệm trả nợ, trả lãi ngân hàng đúng hạn và tuyên truyền, giúp đỡ các gia đình khác cùng thực hiện nghiêm túc những cam kết khi vay vốn.  Nhận thức của người dân về chính sách tín dụng ưu đãi đã chuyển biến vượt bậc so với trước đây. Nếu như cách đây hơn 10 năm trước, do nhận thức nguồn vốn ưu đãi như là cho không nên tỷ lệ nợ quá hạn cao, nhờ Hội Nông dân các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, nợ quá hạn đã được giải quyết dứt điểm và được duy trì từ cuối năm 2016 cho đến nay. Người vay vốn bây giờ đã hiểu rõ rằng khi họ thực hiện đúng trách nhiệm trả nợ, trả lãi cho ngân hàng không chỉ là tạo cơ hội cho mình, cho các thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn, những gia đình khác trong toàn xã, mà còn là góp phần xây dựng kênh vốn tín dụng ưu đãi vững bền để tiếp sức, đồng hành với nỗ lực giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Có thể khẳng định, việc ủy thác một số nội dung trong công tác cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác cho các tổ chức chính trị - xã hội đã mang lại kết quả toàn diện trên 3 lĩnh vực: kinh tế - chính trị - xã hội. Thông qua công tác nhận ủy thác, Hội Nông dân các cấp của thị xã đã phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nông dân cũng như tăng cường chiều sâu của các hoạt động trong chương trình công tác Hội thời gian qua. Đây là chủ trương đúng phù hợp với thực tế khách quan, tạo điều kiện gắn kết chương trình tín dụng với chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo niềm tin và động lực quan trọng để người nghèo và các đối tượng chính sách tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Bài, ảnh Minh Hằng

 

 

 

 

Thông qua công tác nhận ủy thác, Hội Nông dân các cấp của thành phố đã phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nông dân cũng như tăng cường chiều sâu của các hoạt động trong chương trình công tác hộic nhận ủy thác, Hội Nông dân các cấp của thành phố đã phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nông dân cũng như tăng cường chiều sâu của các hoạt động trong chương trình công tác hội..." – 

 

Thông qua công tác nhận ủy thác, Hội Nông dân các cấp của thành phố đã phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nông dân cũng như tăng cường chiều sâu của các hoạt động trong chương trình công tác hội..." – 

 

 

        

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này