Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8567455

Kinh tế - đô thị Kinh tế - đô thị

« Quay lại

Hội Nông dân TX Kỳ Anh: Phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

 

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân TX Kỳ Anh đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên nắm rõ vai trò, vị trí nòng cốt và trách nhiệm của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Quan tâm công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp Hội tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về xây dựng nông thôn mới, vai trò chủ thể của nông dân, trách nhiệm của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức được 60 buổi Tuyên truyền về thực hiện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, với 6.200 lượt người tham gia.

 

 

 

 

Hàng năm, Hội Nông dân thị xã tổ chức tập huấn về xây dựng NTM với nhiều nội dung thiết thực giúp cán bộ Hội nâng cao kỹ năng, kiến thức tuyên truyền vận động nông dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM và hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững nâng cao thu nhập. Chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền như tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tham gia các hội thi "Tuyên truyền viên giỏi", "Nhà nông đua tài"... thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Các phong trào thi đua do Hội phát động và tổ chức thực hiện như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh đều hướng vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

 

Chủ tịch Hội Nông dân TX Kỳ Anh Võ Thị Thìn kiểm tra hiệu quả mô hình nuôi gà

 

 

Những năm qua, Hội Nông dân thị xã đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức 20 lớp học nghề, với 787 hội viên tham gia. Sau khi học nghề, hội viên được giới thiệu việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp, các hộ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình kinh tế, mở các dịch vụ mang lại hiệu quả. Tổ chức được 199 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi thú ý, nuôi trồng thủy sản và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 4.000 lượt hội viên.  Phối hợp Hội làm vườn & trang trại tỉnh, Văn phòng nông thôn mới tổ chức 04 lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong xây dựng vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ, giúp cho hội viên, nông dân nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng về phương pháp xây dựng vườn mẫu tạo cảnh quan đẹp, đem lại hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững.

Đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần xây dựng nông thôn mới

Với vai trò là "trung tâm nòng cốt" trong phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân thị xã đã tham gia xây dựng và tổ chức giám sát việc thực hiện quy hoạch tại các xã, phường; vận động nông dân hiến 28.351 m2 đất, 46.162 cây lâu năm, đóng góp 30.840 ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn xây dựng được 16 chi hội xanh - sạch - đẹp và 5 chi hội có đoạn đường tự quản; chỉnh trang được 132 vườn hộ, xây dựng 45 vườn mẫu (có 20 vườn đạt tiêu chỉ của tỉnh) tạo cảnh quan môi trường nông thôn và mang lại hiệu quả kinh tế như: Vườn hộ ông Nguyễn Hồng Lam ở Kỳ Lợi, ông Đào Văn Quý ở Kỳ Hoa, ông Trần Văn Truyền ở Kỳ Ninh,...; đặc biệt hội viên nông dân xây dựng các vườn mẫu đạt chuẩn được UBND tỉnh tặng bằng khen gồm  các vườn của ông Phạm Đình Toản ở Kỳ Hưng, ông Lê Tiến Sỹ, bà Trần Thị Vân, bà Nguyễn Thị Lành, bà Võ Thị Biểu ở Kỳ Hà,...

 

Hội viên Hội Nông dân tham gia xây dựng đường GTNT

 

 

Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp ý vào việc xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và các điều kiện lợi thế so sánh của từng địa phương, các cấp Hội đề xuất cơ chế, chính sách liên quan hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, Hội Nông dân thị xã đã phối hợp tổ chức giám sát tại 6 đơn vị: Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Hưng, Kỳ Hoa, Kỳ Hà, Kỳ Ninh trong thực hiện các chính sách về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các phòng, ban tham mưu cho UBND thị xã xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại Quyết định 01, Quyết định 159, Đề án 1732 của UBND thị xã.

 

 

Mô hình nuôi đà điểu tại xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh

 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do các cấp Hội triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn thị xã. Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp hội viên, nông dân khai thác những tiềm năng, thế mạnh về đất đai, rừng núi, mặt nước; huy động vốn, sức lao động; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thông qua phong trào đã hình thành nhiều chủ trang trại, gia trại, nhiều chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Bình quân hàng năm có 3.028 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp, trong đó có 24 hộ SXKDG cấp Trung ương, 230 hộ cấp tỉnh, 794 hộ cấp huyện, thị xã, 1980 hộ cấp xã, phường.

 Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư mua máy móc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng các mô hình kinh tế theo hình thức gia trại, trang trại, thành lập tổ hợp tác. Đến nay có 297 mô hình kinh tế do hội trực tiếp chỉ đạo, xây dựng; có 203 mô hình kinh tế phối hợp với các đoàn thể khác. Điển hình như mô hình chăn nuôi lợn liên kết ở Kỳ Thịnh, Kỳ Hưng, Kỳ Phương; chăn nuôi gà thịt, gà siêu trứng ở các xã Kỳ Hoa, Kỳ Phương, Kỳ Trinh,… Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, như hộ Nguyễn Văn Sỹ ở Kỳ Hưng, Mai Văn Bông Kỳ Nam, Lê Thanh Phan ở Kỳ Phương, Trần Sum Kỳ Long, Hoàng Thân ở Kỳ Thịnh, Mai Xuân Ngợi ở Kỳ Lợi, Nguyễn Thái Học ở Kỳ Trinh, Nguyễn Xuân Mai ở Sông Trí, Nguyễn Quang Sâm ở Kỳ Hà, Nguyễn Xuân Cảnh ở Kỳ Ninh, vv...

Triển khai đồng bộ giải pháp tiếp tục khẳng định vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Với sự vào cuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự nỗ lực cố gắng của cấp hội cơ sở và hội viên, Hội Nông dân thị xã đã phát huy vai trò nòng cốt, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đưa 02 xã Kỳ Hưng, Kỳ Hoa về đich nông thôn mới, 02 xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh phấn đấu cán đích vào cuối năm 2018. Thời gian tới, Hội Nông dân thị xã sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch phù hợp và triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới.

Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động với tăng cường các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân. Kịp thời tổng kết, biểu dương, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp xây dựng nông thôn mới để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp sức nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thị xã Kỳ Anh.

Bài, ảnh Minh Hằng-Anh Tuấn 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này