BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1. Đ/c

Nguyễn Văn Hảo

- ThUV, Bí thư Đảng ủy

2. Đ/c

Nguyễn Đình Tài

- PBT, Chủ tịch UBND

3. Đ/c

Mai Thị Hoa Việt

- PBT TT Đảng ủy, CT HĐND

4. Đ/c

Nguyễn Xuân Sáng

- UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ

5. Đ/c

Trần Xuân Lê

- UVBTV, P. Chủ tịch UBND

6. Đ/c

Nguyễn Thành Đông

- ĐUV, Phó Chủ tịch UBND

7. Đ/c

Trần Thị Bồng Trang

- ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND

Sơ đồ địa giới hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 31.479
Online: 35