Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8867752

Chính trị Chính trị

« Quay lại

Công tác dân vận của hệ thống chính trị góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo An ninh trật tự năm 2017

 

              Năm 2017, thị xã Kỳ Anh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức: sự cố môi trường biển (tháng 4/2016) đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống và tâm tư của người dân, nhất là vùng ven biển, 7 tháng đầu năm cả hệ thống chính trị thị xã, cùng nhiều giải pháp đồng bộ tập trung hoàn thành chi trả đền bù, hỗ trợ, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho người dân; thời tiết, dịch bệnh xẩy ra làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, giá cả một số loại nông sản giảm sâu, đặc biệt cơn bão số 10 (tháng 9/2017) đã làm thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng, nhất là hệ thống trú sở xã, trường học, trạm xá, hội quán thôn và nhà ở của người dân bị tàn phá nặng, với sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang, cả hệ thống chính trị thị xã lại gồng mình khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, sản xuất sau bão; tình hình kinh tế giảm sút, nhiều chỉ tiêu kinh tế không đạt so với kế hoạch và có một số chỉ tiêu đạt thấp; biên chế cán bộ thiếu; an ninh trật tự tiếp tục tiềm ẩn phức tạp...Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành thị xã, xã phường vượt qua khó khăn, nổ lực phấn đấu đạt được một số kết quả quan trọng, kinh tế từng bước phục hồi, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng- an ninh tiếp tục được tăng cường, trong đó công tác dân vận của hệ thống chính trị đóng góp không nhỏ cho thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

 

Ban Dân vận Thị ủy nhận cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 của UBND tỉnh

 

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, trong đó xây dựng nông thôn mới trong điều kiện khó khăn nhưng đã có xã Kỳ Hoa về đích, không còn xã dưới 10 tiêu chí, bình quân 14,6 tiêu chí/xã; triển khai thực hiện Đề án đô thị loại 3; công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư xây dựng đô thị đã đạt được một số kết quả bước đầu; quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, các lực lượng thường xuyên chủ động bám địa bàn, nắm chắc tình hình, nhất là địa bàn trọng điểm, từng bước làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; củng cố, xây dựng các mô hình của ngành công an về ANTT, đội trật tự đô thị bán chuyên trách, câu lạc bộ Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT, hỗ trợ, trang bị các điều kiện hoạt động nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời có hiệu quả các đợt tụ tập đông người, gây rối ANTT trên địa bàn, nhất là các vùng giáo... tạo điều kiện cho kinh tế- xã hội phát triển; lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản từng bước phục hồi và tăng trưởng sau sự cố môi trường biển; công tác đền bù sự cố môi trường đạt trên 98%; khắc phục kịp thời cơn bão số 10; quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường có chuyển biến tiến bộ; công tác GPMB phục vụ các dự án trong khu kinh tế Vũng Áng từng bước tháo gỡ những vấn đề tồn đọng sau thành lập thị xã; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả khá, công tác khám chữa bệnh được quan tâm, tư vấn tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, thực hiện các chính sách xã hội đạt chỉ tiêu kế hoạch...;

Công tác dân vận cấp ủy, triển khai hoạt động các BCĐ công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mô hình Dân vận khéo, công tác tôn giáo, tổ chức 03 cuộc kiểm tra cơ sở; phối hợp với lực lượng vũ trang nắm bắt tình hình, phối hợp tuyên truyền, vận động, tham mưu các giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở; giao chỉ tiêu xây dựng mô hình "Dân vận khéo" năm 2017 cho các đơn vị xã, phường, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thị xã; tổng kết Nghị quyết 11-NQ/TW, của Bộ Chính trị (khóa X) về "công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước"; 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, của Bộ Chính trị (khóa IX) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới"; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Bộ Chính trị "về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng"; Ban hành kế hoạch số 26-KH/Th.U của Ban Thường vụ Thị ủy, chương trình hành động số 17-CTr/ThU của BCH Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở trong thời gian tới. Chỉ đạo khối dân vận, MTTQ, các đoàn thể thị xã, xã phường thực hiện các phong trào, các cuộc vận động và chương trình công tác của hội; Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội chữ thập đỏ, Liên đoàn lao động thị xã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 208-ĐA/Th.U của Ban Thường vụ Thị ủy về"Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể cơ sở góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2017 - 2018 và những năm tiếp theo"; sau tổ chức quán triệt, triển khai đề án cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, đến nay đã tiến hành củng cố, kiện toàn chi đoàn, chi hội của 83 thôn, tổ dân phố gắn với đại hội chi bộ và kiện toàn ban cán sự thôn, tổ dân phố (xong tháng 7/2017); chỉ đạo bổ sung nhiệm vụ đảm bảo ANTT cho các mô hình đang phát huy tốt hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai 08 loại mô hình mới của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thành niên, Cựu chiến binh, các xã Kỳ Hà, Kỳ Lợi; chỉ đạo thành lập, ra mắt CLB Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT tại 12 xã, phường, số lượng 500 hội viên, trang bị quần áo, hỗ trợ kinh phí hoạt động , mỗi mô hình từ 20-30 triệu đồng; tổ chức 02 đợt tham quan học tập mô hình về công tác đảm bảo ANTT tại Nghệ an và một số mô hình kinh tế trong tỉnh cho cán bộ cốt cán thị xã, xã phường và thôn, tổ dân phố.

 Công tác Dân vận chính quyền, HĐND, UBND thị xã và xã phường đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị cơ sở tham mưu tích cực công tác dân vận chính quyền và có nhiều chuyển biến tích cực. Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức 03 kỳ họp, ban hành 16 nghị quyết; tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo đúng quy định, nội dung chất lượng các kỳ họp được nâng lên; tập trung giành nhiều thời gian cho đối thoại, chất vấn trực tiếp tại kỳ họp về những vấn đề tồn đọng, vướng mắc mà cử tri đang quan tâm; tổ chức 06 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó Ban Kinh tế - xã hội giám sát đề án nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh cơ sở và chuyên đề công tác quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị; Ban Pháp chế giám sát khối nội chính, giám sát về công tác cải cách hành chính; Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát 02 cuộc chuyên đề, thường xuyên giữa 2 kỳ họp. HĐND, UBND thị xã và xã, phường tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo quy định, đã tiếp 241 lượt với 501 công dân; tiếp nhận, giải quyết 31/46 đơn thư; thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, các vấn đề tồn đọng sau thực hiện nghị quyết 903, công tác GPMB, công tác đến bù sự cố môi trường biển...

Công tác Dân vận của lực lượng vũ trang, Công an thị xã tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa các đơn vị trong lực lượng và MTTQ, các đoàn thể về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"; tham gia tuyên truyền, vận động bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường biển; tuyên truyền người dân không để các đối tượng xấu kích động, tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật, gây mất trật tự công cộng; vận động tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn; xây dựng mới 05 mô hình về ANTT (mô hình "Giáo họ an toàn, gia đình hòa thuận", "Dòng họ tự quản về ANTT", "xã, phường không có ma túy", "Tiếng kẻng an ninh","Công an, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đảm bảo ANTT" ); tổ chức 11 diễn đàn "Công an thị xã và Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân"; 01 diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp" với 121 ý kiến tham gia... BCH Quân striển khai thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", dân quân, tự vệ huấn luyện kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến cây mở rộng đường giao thông, xây dựng nông thôn mới; phối hợp, huy động lực lượng giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 10; tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ, chiến sỹ LLVT...nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, tết nguyên đán...03 Đồn Biên phòng tổ chức tuyên truyền, củng cố niềm tin nhân dân đối với Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, không để kẻ địch, các phần tử phản động, bọn cơ hội biến chất móc nối, xúi dục kích động làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp chính quyền rà soát, kê khai đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển; phối hợp giúp dân khắc phục cơn bão số 10; thực hiện  kế hoạch "Bộ đội biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới", thăm hỏi động viên, tặng quà nhân dịp tết Nguyên Đán, kỷ niệm 70 năm ngày  TBLS...

Công tác dân vận của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị XH, Mặt trận tổ quốc triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", huy động từ nhân dân 5,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, 8,317 tỷ đồng xây dựng, chỉnh trang đô thị; tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" gắn với kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ; kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, các đối tượng người chết, bị thương do thiên tai, bệnh hiểm nghèo; làm mới nhà ở hộ nghèo, hộ chính sách vùng thường xuyên ngập lũ, các hộ bị thiệt hại do bão số 10, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng; tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ sau bão số 10, kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân...Hội Nông dân, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, vận động thành lập 14 tổ hợp tác chăn nuôi, 01 câu lạc bộ nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, 01 câu lạc bộ làm vườn; xây dựng 27 vườn mẫu, chỉnh trang 132 vườn hộ, 01 mô hình chăn nuôi bò; vận động hội viên xây dựng 1.305m đường bê tông, hiến 9.200 cây các loại, 356 hộ hiến đất 7.318m­­2, 1.868 ngày công, xây dựng 3.935m mương thoát nước, di dời, che chắn 63 công trình nhà vệ sinh không hợp lý; xây dựng 13 chi hội đạt tiêu chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp; triển khai Đề án chăn nuôi gà siêu trứng, đưa 3.900 con gà về nuôi trên địa bàn 6 xã, phường; phối hợp tổ chức 11 lớp hội thảo tuyên truyền chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm và tư vấn xuất khẩu lao động cho 450 hội viên...Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức 12 cuộc hội nghị, 04 đợt diễu hành tuyên truyền ATGT với hơn 1.500 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 17 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường đồng loạt, 6 đợt vệ sinh môi trường bãi biển với hơn 1.500 lượt ĐVTN tham gia nhân ngày Môi trường thế giới 5/6; phối hợp tổ chức chương trình "Tết yêu thương", trao quà cho thanh niên nhập ngũ, xuất ngũ, cho bà con giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức hiến máu tình nguyện; giúp xây dựng Nông thôn mới với 03 tuyến đường điện thắp sáng làng quê, xây dựng, chỉnh trang vườn hộ; thành lập 12 đội Thanh niên xung kích tình nguyện giúp dân trước và sau bão số 10; huy động, tặng quà hỗ trợ cho bà con nhân dân, học sinh...Hội LHPN, chỉ đạo, vận động kiện toàn 4 chi hội thôn Đông Yên, Kỳ Lợi, xây dựng lực lượng nòng cốt 215 chị; thành lập mới 06 CLB, 01 HTX, 07 THT; 04 mô hình dịch vụ gia đình; 03 chi hội "5 không, 3 sạch", 86 nhóm hộ "3 sạch", tổ cộng đồng, hộ liền kề "5 không, 3 sạch"; xây dựng 15 tuyến đường xanh, sạch, đẹp, 100 hố rác sử dụng phân vi sinh; trồng 20km hàng rào xanh, đường hoa, 1.150 cây xanh, vận động các hộ gia đình mua và đặt hơn 300 thùng rác trên các tuyến đường tự quản, tuyến phố không rác; giúp xây dựng 05 vườn mẫu, 240 vườn xanh, sạch, đẹp, 27 mô hình kinh tế vừa và nhỏ; huy động, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên đặc biệt khó khăn, thanh niên nhập ngũ...Hội Cựu chiến binh, triển khai kế hoạch thành lập câu lạc bộ "Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT" theo Đề án 208 của Ban Thường vụ Thị ủy, cấp phát 500 bộ quân phục cho thành viên câu lạc bộ; thành lập, tổ chức ra mắt câu lạc bộ 12/12 xã, phường đi vào hoạt động ổn định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, hội viên ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Đinh Dậu, kỷ niệm ngày Thường binh - Liệt sỹ; thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", hội viên CCB hiến 710m2 đất, 510 cây, 75m tường rào để làm đường GTNT, 1.680 ngày công, làm 1.560m đường bê tông, 890 ngày công tu sửa nhà văn hóa thôn; tổ chức gặp mặt nhân chứng lịch sử 27 buổi, có 1.080 đoàn viên, thanh niên tham dự...Liên đoàn Lao động, chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ về pháp Luật Lao động, Công đoàn, BHXH, BHYT, các chế độ, chính sách thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ dưỡng sức, thất nghiệp; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể gắn với ký cam kết thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy và QĐ 33 của UBND tỉnh, ký kết thực hiện "Ba không", đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ký kết thi đua đối với từng đoàn viên; chỉ đạo Công đoàn cơ sở giám sát việc chi trả lương, đóng BHXH và chế độ thưởng tết cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ;

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018, phát huy kết quả năm 2017, trên cơ sở chương trình kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thị ủy, công tác dân vận của hệ thống chính trị tập trung một số lĩnh vực trọng tâm như xây dựng NTM, đô thị loại 3, GPMB phục vụ các dự án, công tác đảm bảo ANTT, thu ngân sách...,tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 208, củng cố, nhân rộng các mô hình đang hoạt động có hiệu quả của ngành công an, mô hình CLB Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT; thành lập, ra mắt các mô hình mới trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, ANTT của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, đoàn thanh niên, các xã Kỳ lợi, Kỳ Hà, Kỳ Nam, các mô hình của Công an thị xã; xây dựng, triển khai chuyên đề về công tác tôn giáo, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại 3 vào năm 2020.

 

Nguyễn Thị Phương Hải - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này