Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8867808

Chính trị Chính trị

« Quay lại

Hướng về cơ sở, chủ động bám sát thực tiễn, tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của thị xã Kỳ Anh năm 2018

 

           Tháng 4 năm 2016, công ty Fomorsa đã để xảy ra sự cố môi trường biển làm ảnh hưởng nghiêm trọng cả trước mắt và lâu dài đối với thị xã Kỳ Anh, đơn vị hành chính vừa mới thành lập chưa được bao lâu. Sau một thời gian giữ nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, năm 2016 kinh tế giảm sâu so với cùng kỳ 2015. Dư luận nhân dân, nhất là nhân dân vùng trực tiếp bị ảnh hưởng sự cố môi trường bức xúc vì mất việc làm, lo lắng ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường sống, môi trường xã hội,

          Bước sang năm 2017, tình hình tiếp tục khó khăn, bảy tháng đầu năm cả hệ thống chính trị dồn sức lực, thời gian cho việc kê khai, bồi thường sự cố. Các thế lực thù địch, tôn giáo cực đoan lợi dụng sự cố tăng cường kích động chống phá. Tỉnh Hà Tĩnh một năm mất mùa trên diện rộng. Thiên tai, đặc biệt cơn bão số 10 có sức tàn phá khủng khiếp gây thiệt hại hơn 1200 tỷ cho thị xã Kỳ Anh và còn để lại hậu quả lâu dài phải mất nhiều năm nữa mới khắc phục được. Bên cạnh đó còn nhiều tồn đọng nhức nhối, phức tạp, dai dẳng liên quan thẩm quyền giải quyết nhiều cấp, nhiều ngành chưa được giải quyết.

          Những vấn đề nêu trên tác động mạnh mẽ đến tâm tư, nguyện vọng của CBĐV và Nhân dân, trực tiếp tác động đến công tác chính trị, tư tưởng của cả hệ thống chính trị trong đó có hoạt động của ngành Tuyên giáo. Nhiệm vụ đặt ra là phải tăng cường các giải pháp nhằm ổn định tình hình, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững QPAN, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, kiên quyết đấu tranh loại bỏ sự chống phá của các thế lực thù địch, tôn giáo cực đoan trên mặt trận tư tưởng. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Tuyên giáo thị xã đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thế chính trị xã hội thực hiện các nhiêm vụ giải pháp mang lại lợi ích, hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tập trung triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị , Chương trình hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu một số nội dung mang tính chất trọng tâm, trọng điểm như Nghị quyết 03-NQ/ThU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III vào năm 2020 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững trong những năm tiếp theo, Chỉ thị số 15về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 01 của BTV Tỉnh ủy khóa XVI về tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo v v…

          Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết TW5, TW6 khóa XII của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng gắn với chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 với những đổi mới nội dung, phương pháp, cách làm hay ở nhiều địa phương, đơn vị.

          Ban đã tham mưu ban hành 07 kế hoạch, 9 hướng dẫn, 24 công văn chỉ đạo công tác tuyên truyền; công tác văn hóa, văn nghệ, TDTT, hoạt động truyền thanh, truyền hình, công tác khối khoa giáo đều có nhiều nổ lực đồng đều, ghi dấu ấn trong bối cảnh hoạt động kinh tế khó khăn. Tổ chức lễ hội 640 năm Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu; kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ chu đáo, nghĩa tình; giáo dục đạt nhiều kết quả và tiếp nối truyền thống giáo dục Kỳ Anh; trường THPT Kỳ Anh được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất; bệnh viện đa khoa Kỳ Anh nhận cờ đơn vị dẫn đầu khối bệnh viện huyện, thị, thành phố… Hoạt động của Cổng giao tiếp điện tử, Bản tin thị xã Kỳ Anh có nhiều đổi mới được bạn đọc đón nhận.

          Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng được quan tâm. Mở 5 lớp đối tượng Đảng với 288 quần chúng ưu tú, 03 lớp đảng viên mới với 169 đảng viên, kết nạp 155 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Chỉ đạo biên soạn, phát hành lịch sử Đảng bộ xã Kỳ Hoa và lịch sử Đảng bộ phường Kỳ Phương. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo. Tích cực tổ chức mạng lưới, nắm bắt dư luận xã hội, phối hợp quản lý báo chí, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá, thông tin vu khống bịa đặt nhất là trên các mạng xã hội. Đổi mới hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

          Thị xã Kỳ Anh là đơn vị tổ chức Hội nghị Báo cáo viên duy trì hàng tháng và là đơn vị duy nhất tổ chức thành phần đến tận bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn xóm. Nội dung Hội nghị bao gồm các chuyên đề gần gũi, thiết thực với các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng người nghe. Ưu tiên mời các báo cáo viên có uy tín, chất lượng, mở rộng mời các báo cáo viên cấp tỉnh và trung ương. Tập trung phối hợp, chỉ đạo một số nhiệm vụ từng bước xây dựng đô thị loại III trên các lĩnh vực văn hóa như xây dựng đề án đặt tên đường gồm 92 tuyến, tổ chức cuộc thi sáng tác logo và ca khúc viết về thị xã Kỳ Anh, đến nay đã có 25 tác phẩm dự thi.

          Tóm lại,năm 2017 công tác Tuyên giáo được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã đạt được một số kết quả quan trọng đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã Kỳ Anh, được Ban Thường vụ Thị ủy ghi nhận, biểu dương, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xếp vào tốp đầu toàn tỉnh và tặng giấy khen. Bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chếcần chỉ rõ để có các giải pháp khắc phục thời gian tới. Đó là:

          1, Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, cán bộ làm công tác tuyên giáo chưa thấy hết vai trò to lớn, tiên phong của công tác tư tưởng cũng như những khó khăn trên mặt trận văn hóa tư tưởng hiện nay, nhất là việc xây dựng lòng tin, niềm tin để tạo ra sức mạnh.

          2, Sự gắn kết công tác tuyên giáo với việc thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện các chủ trương KTXH, QPAN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chưa chặt chẽ, có lúc, có nơi còn chung chung, hình thức, chưa thiết thực.

          3, Hoạt động trong các khối tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, khoa giáo còn có những bất cập về bộ máy, công tác phối hợp chưa nhuần nhuyễn, chưa thường xuyên. Việc năm bắt, xử lý dư luận xã hội, truyền thông báo chí còn tỏ ra lúng túng, thiếu kịp thời. Thông tin tuyên truyền còn mang tính chất một chiều, thiếu chiều sâu.

          4, Chưa tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình học tập và làm theo Bác. Việc chỉ rõ và khắc phục các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chưa quyết liệt và cụ thể.

          5, Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo còn chậm so với yêu cầu hiện nay, nhất là trước tình hình về thời cơ, thách thức trên địa bàn thị xã Kỳ Anh trước mục tiêu về đích đô thị loại III vào năm 2020.

          Phát huy kết quả đạt được thời gian qua, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế; công tác tuyên giáo trong đó có công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

          1, Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý của chính quyền về công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nói riêng, nhất là các nội dung về xây dựng đô thị văn minh; xây dựng nông thôn mới; công tác xử lý tồn đọng, TĐC, GPMB các dự án trọng điểm; khắc phục, phát triển sản xuất sau sự cố môi trường và cơn bão số 10, từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận thực hiện thắng lợi các chủ trương phát triển KTXH, giữ gìn môi trường, bảo đảm ANTT-ATXH.

          2, Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong năm như: Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 gắn liền với tuyên truyền thực hiện các chính sách người có công, chính sách xã hội trên địa bàn.

          3, Tiếp tục triển khai học tập và thực hiện các chủ trương Nghị quyết cảu Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những Nghị quyết TW4, TW5, TW6 khóa XII; chuyên đề học tập và làm theo 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ , Ban Chấp hànhĐảng bộ thị xã Kỳ Anh khóa I.

            4, Quan tâm nắm bắt tình hình, xây dựng đề cương, định hướng tuyền truyền trên một số lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, nhạy cảm về phát triển công nghiệp, về hoạt động tôn giáo, phòng, chống các luận điệu thù địch, quảng bá về hình ảnh thị xã Kỳ Anh và môi trường đầu tư phát triển.

            5, Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực, tập trung đa dạng hóa hình thức, phương thức thông tin phong phú, tranh thủ tối đa các lực lượng  thông tin truyền thông, các thành tựu khoa học công nghệ phục vụ tuyên truyền. Kiện toàn và phát huy năng lực, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin. Phải biết học hỏi, nắm bắt, có chính kiến, năng lực, trình độ để xử lý thông tin, truyền đạt có sức thuyết phục đến đối tượng phục vụ.

            Công tác tư tưởng là của cấp ủy, của toàn Đảng bộ trong đó có vai trò tham mưu của  ngành tuyên giáo. Để thích ứng với tình hình, nhiệm vụ mới, công tác tư tưởng phải đổi mới theo hướng đi trước một bước để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tạo thành niềm tin, sức mạnh, vượt qua khó khăn thách thức góp phần tích cực thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2018./.

 

                                                         

               Trần Nam Phong - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này