Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8882610

Chính trị Chính trị

« Quay lại

Công tác dân vận của hệ thống chính trị với phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018

 

         Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã, năm 2018, Ban Dân vận Thị uỷ đã chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần tạo nên kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là trong việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Đ/c Nguyễn Thị Phương Hải, Trưởng ban Dân vận Thị ủy

 

Năm 2018, thị xã Kỳ Anh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mớiđô thị văn minh trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen: thời tiết đầu năm rét đậm, rét hại, tồn đọng trong công tác GPMB, sự cố môi trường biển chưa được giải quyết dứt điểm, thu ngân sách đạt thấp, đời sống người dân một số nơi còn gặp khó khăn, việc huy động các nguồn lực phục vụ xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh giảm, an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp, tư tưởng một số người dân chưa thật sự ổn định để đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành thị xã, xã phường vượt qua khó khăn, nổ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế từng bước phục hồi, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường, trong đó công tác dân vận của hệ thống chính trị đóng góp không nhỏ cho thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.  

Tập trung thực hiện tốt công tác dân vận cấp ủy: ngay từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trực tiếp làm việc, cho ý kiến chỉ đạo định hướng đối với Đảng bộ xã Kỳ Ninh, xã Kỳ Hà về chương trình công tác mà trọng tâm là xây dựng nông thôn mới. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh thị xã, các Đoàn công tác Thị ủy, UBND thị xã, các phòng ban, đoàn thể thị xã, hướng dẫn, dồn nguồn lực đầu tư hạ tầng cũng như hỗ trợ lực lượng trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với việc nâng cấp các xã đã đạt chuẩn và xã phấn đấu về đích năm 2018.

Hàng tuần Ban Chỉ đạo thị xã, Đoàn công tác chỉ đạo toàn diện cơ sở phối hợp các xã tổ chức giao ban, rà soát các đầu việc đã làm, chưa làm, những vấn đề khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, định hướng giải pháp cho thôn, xã theo lộ trình đường găng kế hoạch đã đề ra; trên cơ sở kết quả giao ban tuần, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thị xã phối hợp Đoàn công tác chỉ đạo toàn diện cơ sở ban hành các văn bản bổ cứu, chỉ đạo xã, thôn; đề xuất kịp thời Thường trực Thị ủy giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra quyết liệt, kịp thời mà tiến độ hoàn thành các tiêu chí đều đảm bảo.

Chú trọng công tác Dân vận chính quyền: năm 2018, Hội đồng Nhân dân thị xã đã bàn và thông qua các nghị quyết về xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng phúc lợi, nâng cao đời sống cho người dân, trong đó tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị, thực hiện các tiêu chí đô thị loại 3, xây dựng nếp sống văn hóa đô thị, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chính sách bảo hiểm y tế...Uỷ ban Nhân dân thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, phường tham mưu tích cực công tác dân vận chính quyền, triển khai tốt "Năm dân vận chính quyền",

 Tập trung chỉ đạo các phòng ban trực tiếp hướng dẫn các xã xây dựng khung đường găng, phương pháp triển khai thực hiện từng đầu việc, tiểu tiêu chí, tiêu chí, xây dựng hồ sơ; thường xuyên bám địa bàn, rà soát công việc giúp xã, thôn hoàn thiện các tiêu chí theo khung kế hoạch; kiến nghị, đề xuất Thường trực Thị ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thị xã giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; năm 2018 đã đầu tư 50,596 tỷ đồng góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Sự nỗ lực của các cấp chính quyền từ thị xã đến cơ sở trong công tác dân vận thể hiện vai trò nòng cốt, góp phần quan trọng xây dựng thành công nông thôn mới, đô thị văn minh.

            Công tác Dân vận của lực lượng vũ trang: phối hợp bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở, tham gia phối hợp vận động quần chúng chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là trong chấp hành pháp luật; tham mưu phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh tại các địa bàn trọng điểm, khu kinh tế, khu trung tâm thị xã, địa bàn tiềm ẩn phức tạp về tôn giáo... chung tay  hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Chỉ huy Quân sự đã hỗ trợ xã Kỳ Nam 15 triệu đồng, phường Kỳ Phương 85 bộ bàn ghế trị giá 100 triệu đồng, huy động 170 lượt cán bộ, chiến sỹ làm đường, phát quang đường giao thông tại xã Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Nam.

 

LLVT và đoàn thanh niên hỗ trợ xây dựng NTM ở Kỳ Hà

 

 Công an thị xã nhận đỡ đầu, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho 02 thôn của Kỳ Hà, Kỳ Ninh với số tiền 60 triệu đồng; 02 công trình đường điện thắp sáng đường quê 4,2km với số tiền trên 50 triệu đồng, huy động trên 250 ngày công cán bộ, chiến sỹ; Các đồn biên phòng trên địa bàn (Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Ban Chỉ huy Đồn Cảng Vũng Áng, Đồn Biên phòng Kỳ Nam) hỗ trợ đá, cát và huy động cán bộ, chiến sỹ với hàng trăm ngày công xây dựng 5,1 km đường giao thông nông thôn, trị giá 02 tỷ đồng tại xã Kỳ Hà, hỗ trợ 20 triệu đồng, 250 suất quà nhân dịp lễ tết,...sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã góp phần giúp các xã, phường xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, củng cố tình quân dân nhất là địa bàn khó khăn, phức tạp.

Sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tạo nên các phong trào thi đua góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thị xã, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội gắn với nhiệm vụ chính trị của thị xã, tập trung cho cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã đã hỗ trợ 19 triệu đồng, 08 km đường điện, 670 đầu sách; huy động gần 1.900 lượt đoàn viên, hội viên tham gia hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã được giao về đích năm 2018; phối hợp chỉ đạo các xã, phường huy động đoàn viên, hội viên, nhân dân đóng góp 8,138 tỷ đồng, hiến hàng ngàn mét đất, tường rào, cây các loại có giá trị để làm đường giao thông và huy động hàng ngàn lượt đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh mà cao điểm là tháng 11,12/2018.

Tham gia xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh đạt được những kết quả khá đồng đều. Đến nay, tổng số tiêu chí đạt chuẩn là 91 tiêu chí, bình quân đạt 18,2 tiêu chí/xã, tăng 18 tiêu chí so với đầu năm; không còn xã dưới 11 tiêu chí. Trong điều kiện khó khăn về nguồn lực nhưng xã Kỳ Ninh đã cán đích nông thôn mới, Kỳ Hà đạt 19/20 tiêu chí; Kỳ Nam đạt 11 tiêu chí. Phong trào xây dựng tuyến phố văn minh được quan tâm lãnh đạo thực hiện với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, hiệu quả, đã hoàn thành thêm 14 tuyến trên 6 phường, đưa tổng số tuyến phố văn minh đô thị đạt chuẩn lên 22 tuyến.

Triển khai thực hiện Đề án đô thị loại 3, đến nay đạt 50/59, còn phải tiếp tục thực hiện 09/59 tiêu chí; công tác quy hoạch, thu hút, kêu gọi đầu tư đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng hạ tầng cơ sở kỷ thuật. Lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản từng bước phục hồi và tăng trưởng sau sự cố môi trường biển; công tác GPMB phục vụ các dự án trong khu kinh tế Vũng Áng từng bước tháo gỡ những vấn đề tồn đọng sau thành lập thị xã và có chuyển biến tiến bộ; an ninh trật tự ổn định tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội phát triển, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố...

Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Kỳ Anh thể hiện sự chung tay của cả hệ thống chính trị thị xã và các xã, phường với sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sự đồng thuận của người dân, tạo nên dấu ấn của công tác dân vận, khơi dậy phong trào trong đoàn viên, hội viên và lan tỏa trong Nhân dân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, phát huy kết quả năm 2018, trên cơ sở chương trình kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thị ủy, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục tập trung một số lĩnh vực trọng tâm là: hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, GPMB phục vụ các dự án, công tác đảm bảo an ninh trật tự, thu ngân sách, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị..., tiếp tục chỉ đạo phát huy có hiệu quả 23 mô hình trên các lĩnh vực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự của Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, các xã, phường theo Đề án 208; xây dựng, triển khai chuyên đề về công tác tôn giáo, tạo môi trường ổn định, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tiếp tục hoàn thành việc xây dựng Nông thôn mới năm 2019 ở các xã còn lại, xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại 3 vào năm 2020 đòi hỏi sự quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền trong công tác dân vận của hệ thống chính trị./.

 

Nguyễn Thị Phương Hải - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này