Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8858399

Chính trị Chính trị

« Quay lại

Hội nghị Báo cáo viên Thị ủy - Điểm sáng trong công tác Tuyên giáo ở thị xã Kỳ Anh

 

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, hoạt động Tuyên giáo luôn đóng một vai trò quan trọng, then chốt vì nó tác động đến nhận thức và hệ tư tưởng của con người. Bác Hồ đã từng khẳng định "tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sẽ sai lầm", " công việc thành hay bại một phần lớn là do tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối làm việc". Thấm nhuần tư tưởng đó của Người, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh từ khi thành lập đến nay mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng luôn quan tâm, chú trọng đến công tác Tuyên giáo; Ban Thường vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng chỉ đạo cấp ủy các cấp, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Thời gian qua, trong tất cả những hoạt động của công tác tuyên giáo, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo phải luôn chú trọng trong công tác bồi dưỡng và cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, bởi đây là lực lượng giữ vai trò nòng cốt và mang tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền và trực tiếp làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Trung ương với địa phương. Trước yêu cầu thực tiễn cần phải tăng cường định hướng thông tin trong điều kiện bùng nổ thông tin toàn cầu; tình hình thế giới, trong nước và ở thị xã Kỳ Anh có những diễn biến phức tạp, khó đoán trước; do đó việc củng cố, phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là yêu cầu cấp thiết, là công cụ sắc bén để tổ chức, tập hợp quần chúng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trang bị và cung cấp những thông tin chính thống, đích thức cho bà con nhân dân để ổn định tình hình, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống toàn diện của Nhân dân.

          Để đáp ứng yêu cầu đó, hoạt động báo cáo viên của Thị ủy Kỳ Anh đã có nhiều thay đổi, chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở ngày càng được nâng lên, tạo ra nhiều điểm mới có tính hiệu quả cao như thời gian tổ chức Hội nghị được thực hiện định kỳ, liên tục hàng tháng một cách nghiêm túc và nề nếp tạo nên không khí phấn khởi, hứng thú cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viêc cơ sở; Thành phần tham gia hội nghị được mở rộng về tận bí thư chi bô, tổ trưởng tổ dân phố, thôn trưởng ở 12 xã phường, hiện Báo cáo viên cấp thị xã có 34 đồng chí; báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã, phường có gần 200 đồng chí.

 

Đây là một sự nổ lực của cấp ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy trong việc duy trì và tập hợp đội ngũ. Với vai trò là "cầu nối" thông tin đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đội ngũ báo cáo viên thường xuyên bám sát địa bàn, tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều vấn đề bức xúc tại các địa phương được giải quyết, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân một phần nhờ sự đóng góp quan trọng của đội ngũ báo cáo viên các cấp.

           Nội dung của hội nghị là những vấn đề nóng, sát thực, cần thiết gắn với thực tế địa phương, đất nước, quốc tế trong những thời điểm nhất định và được các báo cáo viên thị xã, cấp tỉnh, cấp trung ương truyền đạt, cung cấp kịp thời và chính thống các nguồn tin giúp báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thuận lợi trong việc tuyên truyền cho bà con Nhân dân một cách hiệu quả. Theo đó, phương thức thực hiện hội nghị rất phong phú, đa dạng từ việc truyền đạt thông tin của báo cáo viên đến việc lấy ý kiến đóng góp, ý kiến thắc mắc của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tại hội nghị để nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của Nhân dân, đặc biệt có những kỳ hội nghị dưới sự chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã khâu nối với công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh  tổ chức cho toàn thể đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn thị xã đi tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn tình hình về hoạt động xây dựng và sản xuất của công ty formosa nhằm cung cấp thêm thông tin một cách sát thực,  để lực lượng báo cáo viên cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền sinh động, thuyết phục… Nhờ tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của thị xã Kỳ Anh  đã đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thực sự trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Trước những chuyển biến tích cực trên, năm 2017 Ban Tuyên giáo Thị ủy Kỳ Anh đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo và được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đội ngũ BCV tham quan công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

 

Trong thời gian tới, hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng tiếp tục bám sát các sự kiện, chủ trương, đường lối của Đảng, nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời cung cấp thông tin định hướng, đặc biệt với những vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời rà soát đội ngũ báo cáo viên, kịp thời kiện toàn, duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và quy chế cung cấp thông tin trong Đảng, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, góp phần giữ vững ổn định trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Qua đó, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể nói, hoạt động ở một địa bàn nhạy cảm, trong điều nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm của các ban ngành cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường trực Thị ủy, sự sát cánh, phối hợp từ các cơ quan, đoàn thể; thời gian qua, công tác tuyên giáo ở thị xã Kỳ Anh đã chuyển mình và đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Trong đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn đã  phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và thị xã về tận từng người dân tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; làm ổn định tình hình, tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự phát triển của thị xã trong tình hình mới./.

 

           Nguyễn Thị Xuân Thắm - Chuyên viên Ban Tuyên giáo

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này