Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8867773

Chính trị Chính trị

« Quay lại

Nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thị xã Kỳ Anh

 

Tiếp xúc cử tri là hoạt động đặc trưng và là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND được pháp luật quy định  cụ thể trong Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 nay là Luật tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005.

Việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thể hiện ở hai tương tác quan trọng, đó là cử tri phản ánh ý kiến, kiến nghị của mình tới đại biểu HĐND, đại biểu HĐND lắng nghe, trả lời những ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri hoặc tổng hợp, tiếp thu có chọn lọc những ý kiến đó để chuyển tới các cơ quan chức năng giải quyết. Đồng thời, thông báo đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong kỳ, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc cử tri trước và báo cáo hoạt động của đại biểu, kết quả kỳ họp HĐND, phổ biến các Nghị quyết của HĐND và tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện Nghị quyết. Đại biểu HĐND là chiếc cầu nối giữa cử tri với cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; thông qua 2 tương tác này và những hoạt động khác của đại biểu mà cử tri giám sát toàn bộ hoạt động của đại biểu HĐND do mình bầu ra.[

         

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động tiếp xúc cử tri ở 12/12 xã, phường trên địa bàn thị xã được thực hiện khá nghiêm túc, mọi vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển tới cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu và công tác tiếp xúc cử tri đã đi vào nề nếp, cơ bản đã thực hiện bảo đảm đúng quy định. Đặc biệt là việc cải tiến nội dung, phương thức tiếp xúc cử tri, mở rộng phạm vi địa bàn, đối tượng tiếp xúc, thu thập được nhiều ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri để kịp thời chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết, trả lời cho cử tri.

Đa số đại biểu HĐND thị, xã phường đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc kết hợp với khảo sát thực tế để phản ánh Thường trực HĐND. Bên cạnh đó, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các đại biểu đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với cử tri, thông qua các cuộc tiếp xúc này, mong muốn được gặp gỡ để trao đổi, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của mình với các đại biểu mà mình tín nhiệm bầu ra.

Tuy nhiên, dù đã cố gắng đổi mới, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp thị và các xã phường vẫn còn những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của cử tri. Đại biểu HĐND chưa nắm bắt đầy đủ, thu thập hết các ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; các cuộc tiếp xúc cử tri thường chỉ được tổ chức trước và sau kỳ họp, việc tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực còn hạn chế. Công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa đầy đủ, thiếu kịp thời, một số đại biểu chưa thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, chưa thật sự quan tâm, đầu tư để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tiếp xúc cử tri, kỹ năng truyền đạt, nắm bắt thông tin của một số đại biểu còn hạn chế, nhất là cách thức trình bày báo cáo còn thiếu sinh động, chưa làm chủ được trong việc xử lý các tình huống phát sinh. Công tác giám sát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được quan tâm đúng mức. Việc giải trình, tiếp thu ý kiến của cử tri của một số đại biểu và cơ quan chức năng ở địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, một số Tổ đại biểu chưa làm tốt việc tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị để thông báo tới cử tri đãn đến có ý kiến lặp lại nhiều lần.

Việc mời cử tri tham gia thường giao cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, có nơi phân bổ số lượng theo từng đoàn thể mời nhưng thiếu kiểm tra đôn đốc. Một số cử tri không quan tâm, thờ ơ, chỉ có một số cử tri liên quan đến việc bức xúc quyền lợi cá nhân thì  tham dự bởi vậy số lượng cử tri ở cơ sở thường tham gia ít. Việc xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc chưa thoả đáng, có nhiều ý kiến chậm giải quyết, bên cạnh đó trách nhiệm của đại biểu trong việc  đôn đốc, giám sát việc trả lời giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri chưa cao. Trước khi tiếp xúc cử tri  các đại biểu chưa quan tâm nắm bắt tình hình nơi tiếp xúc để chuẩn bị hoặc mời các phòng, ban có liên quan cùng tham dự để giải trình, mà chủ yếu vẫn là ghi nhận, hứa giải quyết đây là nguyên nhân chính dẫn đến ngày càng có ít cử tri ít tham gia.

Thời gian tới cần tiếp tục triển khai một số giải pháp chủ yếu sau đây nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri.

Thứ nhất, trước khi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thị xã, xã phường cần phối hợp chặt chẽ với Ban thường trực UBMTTQ và lãnh đạo UBND cùng cấp sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, đồng thời thông báo lịch tiếp xúc cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri bố trí thời gian và tham dự. Kế hoạch tiếp xúc cử tri phải cụ thể chi tiết, để có thời gian chuẩn bị chu đáo. Khi xây dựng kế hoạch cần căn cứ vào nội dung từng kỳ họp để lựa chọn hình thức, địa điểm và thành phần cử tri tham dự hội nghị cho phù hợp, có hiệu quả. Đa dạng hoá các hình thức tiếp xúc cử tri, có thể tổ chức tiếp xúc với tất cả cử tri hoặc chỉ tiếp xúc cử tri theo lĩnh vực, ngành nghề mà HĐND dự kiến sẽ thảo luận, quyết định. Đối với các đơn vị có nhiều thôn, tổ dân phố đặc biệt là những thôn, tổ dân phố cử tri là đồng bào có đạo nên tổ chức tiếp xúc cử tri theo từng thôn, tổ dân phố tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia đông đủ.

Thứ hai, trong buổi tiếp xúc cử tri, cần dành nhiều thời gian để cử tri được thể hiện tâm tư nguyện vọng, đề xuất ý kiến, kiến nghị, chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, nội dung và địa điểm tiếp xúc để có nhiều cử tri tham gia, tránh tình trạng chỉ có "đại cử tri" tức là người tham gia tiếp xúc cử tri chủ yếu là cán bộ cốt cán, các ban ngành các đơn vị, địa phương. Quá trình tiếp xúc cử tri tại các đơn vị nơi dự báo có nhiều vấn đề bức xúc cần mời đại diện lãnh các cơ quan chuyên môn cùng tham dự để nắm bắt, trả lời và làm sáng tỏ thêm những vấn đề mà cử tri kiến nghị. Tại buổi tiếp xúc cử tri nhất thiết phải có sự tham gia của đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương để giải đáp, giải quyết tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền, tránh tình trạng đại biểu HĐND chuyển giao toàn bộ ý kiến cử tri đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

Thứ ba, tăng số điểm tiếp xúc cử tri, mỗi điểm tiếp xúc phải có ít nhất 3 đại biểu HĐND tham dự; có thể kết hợp để đại biểu HĐND tỉnh, thị xã cùng tiếp xúc cử tri để tổng hợp, phân loại ý kiến và xử lý. Đối với địa bàn có nhiều cử tri là giáo dân việc tổ chức tiếp xúc cử tri ở những khu vực này, đại biểu phải thường xuyên xuống tận cơ sở, kết hợp với công tác chuyên môn để có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu, tổng hợp đầy đủ tình hình thực tế ở cơ sở.

Thứ tư, các cuộc tiếp xúc cử tri đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu, đại biểu không chỉ tham gia đủ các cuộc tiếp xúc với cử tri mà đại biểu còn phải định hướng, gợi mở, tạo điều kiện cho cử tri phát biểu; ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được giải thích rõ ràng. Không chỉ "ghi nhận" và chuyển kiến nghị tới các cơ quan hữu quan, đại biểu phải giám sát, đôn đốc cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng để trả lời cử tri trong những cuộc tiếp xúc sau. Vấn đề nào đòi hỏi thời gian hoặc chưa có điều kiện giải quyết, cần giải thích rõ, không từ chối, né tránh hoặc hứa hẹn. Đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, đòi hỏi đại biểu HĐND trước khi tiếp xúc cử tri cần nắm chắc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các vấn đề bức xúc của địa phương tại nơi tiếp xúc cử tri và chuẩn bị các tình huống giải đáp thắc mắc của cử tri hoặc giao cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ năm, phân loại và chuyển ý kiến, kiến nghị đúng địa chỉ: khi xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phải quan tâm đến những vấn đề bức xúc, những vấn đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, đồng thời phải tuân thủ các yêu cầu: đầy đủ, chính xác để chuyển ý kiến, kiến nghị tới đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Việc phân loại, chuyển ý kiến, kiến nghị tới đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ giúp cho việc giải quyết ý kiến, kiến nghị nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với đại biểu HĐND.

Thứ sáu, nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho đại biểu HĐND. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND. Đối với địa bàn nông thôn, trình độ dân trí còn hạn chế cần cụ thể, chi tiết, chính sách phát triển kinh tế- xã hội phù hợp với sinh kế của nhân dân, tránh hình thức chung chung, không phù hợp với tâm lý, phong tục của từng địa phương.

Hiệu quả của công tác tiếp xúc cử tri phụ thuộc vào nhiều yếu tố, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên hết sức quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, góp phần ổn định tình hình, tăng cường lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành./.

 

Phạm Đình Hùng - Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này