Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 7351242

Chính trị Chính trị

« Quay lại

Huy động cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án di dời thôn Tân Phúc Thành 2&3 và các dự án trọng điểm trên địa bàn

 

Thực hiện chủ trương di dời thôn Tân Phúc Thành 2, 3, xã Kỳ Lợi, thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã tập trung vận động, tuyên truyền, giúp các hộ dân nhận thức được việc di dời dân lên vùng Tái định cư mới là cần thiết để phục vụ cho sự phát triển kinh tế chung của tỉnh và thị xã.

         Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (BT-HT-TĐC-GPMB) là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của TX Kỳ Anh trong những năm qua. Tuy nhiên, hiện nay có trên 50 dự án lớn nhỏ đang được triển khai thực hiện không phải Dự án nào cũng thuận lợi, nhanh chóng mà còn đó những Dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư, giảm lòng tin từ nhiều phía nhất là đối với nhân dân trong diện bị ảnh hưởng.

 Ngay sau khi công tác bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển cơ bản hoàn thành, cấp ủy, chính quyền TX Kỳ Anh đã "bắt tay" vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Đặc biệt là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Dự án di dời  các thôn Tân Phúc Thành 2&3 xã Kỳ Lợi, khi Dự án đã được Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan nhất trí cho gia hạn nguồn trái phiếu Chính phủ để tiếp tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư.

Về lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất…

 Để đảm bảo tính thống nhất, tập trung, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo đề xuất nhằm hoàn thành sớm công tác di dời Dự án, BTV Thị ủy đã họp đánh giá kết quả thực hiện các hạng mục như: bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, công trình tài sản trên đất, mồ mả, thuyền lưới ngư cụ, nông cụ. Đồng thời phân công nhiệm vụ ở từng lĩnh vực, kiện toàn lại Ban chỉ đạo dự án, tổ tuyên truyền vận động, tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo; do tầm quan trọng của Dự án nên đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã trực tiếp là Trưởng ban chỉ đạo, các đồng chí Thường trực Thị ủy là phó BCĐ, các UVBTV, lãnh đạo HĐND, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể là thành viên.

 Hội đồng BT-HT-TĐC-GPMB thị xã kiện toàn lại tổ chuyên môn, Đảng ủy, UBND xã Kỳ Lợi cũng đã tiến hành kiện toàn BCĐ, tổ tuyên truyền, vận động cùng phối hợp thực hiện. Ngoài ra Ban chỉ đạo thực hiện Dự án còn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Tổ công tác 415 của UBND tỉnh tham gia BCĐ để thực sự vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ TX Kỳ Anh trong chuyên môn khi có vướng mắc khó khăn.

          Hiện nay các dự án trên địa bàn thị xã nói chung, Dự án di dời Tân Phúc Thành 2&3 nói riêng gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhân dân chưa đồng thuận ủng hộ gây bức xúc đơn thư, khiếu nại kéo dài. BCĐ dự án, UBND thị xã đã có nhiều buổi làm việc với UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh để báo cáo nguyên nhân khách quan, chủ quan làm chậm tiến độ dự án. Tham mưu đề xuất những vấn đề cần nghiên cứu cơ chế riêng biệt để TX Kỳ Anh thực hiện. Có những phần việc, những vấn đề vượt quá thẩm quyền của tỉnh, Ban chỉ đạo, UBND thị xã đã cùng các Tổ công tác 415 tham mưu UBND tỉnh đề nghị các Bộ, ngành liên quan xem xét vào giúp Hà Tĩnh xử lý, tháo gỡ vướng mắc.

     Về thực hiện công tác chuyên môn…

           Đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành chi trả, đền bù 68 ha đất nông nghiệp cho 743 hộ dân với số tiền 109.649 triệu đồng. Còn một số hộ do có tranh chấp với nhau về đất nên chưa thống nhất phương án xử lý, một số đất công ích của tổ chức đã được phê duyệt bồi thường hỗ trợ nhưng chưa có nguồn để chi trả… BCĐ đã yêu cầu Hội đồng BT-HT-TĐC và UBND xã Kỳ Lợi tập trung xử lý dứt điểm trong tháng 9/2017.

 

Nhân dân thôn Tân Phúc Thành 2,3 bốc thăm nhận đất tái định cư

 

 Đối với đất ở, đất vườn, thực hiện kiểm kê từ ngày 17/11/2015 đến 15/01/2016 và đã hoàn thành việc kiểm kê đối với 547 hộ dân; 18 nhà thờ dòng họ; 02 đền thành hoàng, 02 tổ chức. Năm 2016, Hội đồng bồi thường đã rà soát, đối chiếu, áp giá tạm tính xong và đã phân loại theo từng nhóm để xử lý: có 232 hộ thuộc nhóm không có vi phạm xây dựng công trình, đất ở không có tranh chấp, không xây dựng quá hạn mức quy định, sử dụng ổn định đã được thẩm định phê duyệt đang chờ nguồn để chi trả.

 66 hộ thuộc nhóm xây dựng không vi phạm nhưng vượt diện tích đất ở trong giấy chứng nhận QSD đất; 154 hộ thuộc nhóm xây dựng vi phạm được lập biên bản sau Chỉ thị 01/CT-UBND, ngày17/1/2013 của huyện Kỳ Anh;113 hộ thuộc nhóm xây dựng vi phạm lập biên bản ngày 23-24/1/2013 đã hoàn thành việc bóc tách khối lượng xây dưng trước, sau khi lập biên bản để tính giá trị được và không được bồi thường, hỗ trợ. Ba nhóm công việc này có nhiều khó khăn, vướng mắc phức tạp nhất trong quá trình triển khai các bước quy trình GPMB, khiến nhân dân bức xúc, giai đoạn đầu không phối hợp để kiểm kê, vì vậy UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ TN&MT vào kiểm tra giúp đỡ Hà Tĩnh.

Hội nghị BTV Thị ủy triển khai công tác GPMB thôn Tân Phúc Thành 2, 3 xã Kỳ Lợi

 

          Đối với kiểm kê mồ mã, theo thống kê sơ bộ hiện có 30 hộ với 247 ngôi mộ chưa phối hợp kiểm kê, Ban chỉ đạo giao cho tổ vận động của thị xã và xã Kỳ Lợi tiến hành tuyên truyền, vận động cho nhân dân hiểu chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước để người dân đồng thuận chấp hành. Phần kiểm kê thuyền lưới ngư cụ, nông cụ: BCĐ đã giao cho UBND thị xã thành lập Tổ kiểm kê hoàn thành trong tháng 10/2017.

          Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, phấn đấu hoàn thành công tác BT-TĐC-GPMB, sớm ổn định cuộc sống nhân dân…

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; đối với người dân khi được Nhà nước giao quyền sử dụng đất, ngoài giá trị vật chất, đất còn mang lại cho người sử dụng giá trị tinh thần và sự gắn bó. Việc tuyên truyền để nhân dân các thôn Tân Phúc Thành 2,3, Kỳ Lợi hiểu và đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, chuyển chỗ ở cũ, rời những ngôi nhà, mảnh vườn, thửa ruộng mà bao thế hệ gia đình đã gắn bó để đến nơi ở mới, có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bồi thường - tái định cư - giải quyết việc làm là một quá trình cần sự nỗ lực, hợp tác, chia sẻ của người dân và cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy trong thời gian tới, công tác vận động quần chúng  của các ban, ngành, đoàn thể thị xã sẽ tỏa về "cắm" tại địa bàn để tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện công khai, dân chủ, công bằng công tác bồi thường theo các quy định của Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Minh-Bí thư chi bộ thôn Tân Phúc Thành 2 tham quan học tập mô hình nuôi thỏ liên kết

 

Quan tâm đúng mức, trên quan điểm "nơi ở mới bằng hoặc hơn nơi ở cũ" trong quá trình thực hiện tái định cư. Trên thực tế việc xây dựng khu tái định cư dự án di dời Tân Phúc Thành 2, 3 tại P.Kỳ Trinh, hiện nay, ngoài nỗ lực cố gắng của địa phương, rất cần sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân sinh sống, quan tâm đào tạo nghề, việc làm, nâng cao thu nhập để bà con sớm ổn định cuộc sống và phát triển. Bên cạnh việc kiên trì vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng thực hiện tái định cư, các lực lượng chức năng cần kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình dây dưa. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ có ý nghĩa quyết định thành công của công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Tân Phúc Thành 2, 3 nói riêng, các dự án trọng điểm khác trên địa bàn nói chung.

Khối lượng công việc còn nhiều, còn rất khó khăn, phức tạp nhưng tin rằng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tìm mọi giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, đề xuất chính sách phù hợp thì người dân thôn 2&3 Tân Phúc Thành sẽ hồ hởi, phấn khởi, đồng thuận, thống nhất cùng với chính quyền làm tốt công tác BT-HT-TĐC với quyết tâm đến cuối năm 2017 hoàn thành việc bồi thường, nhận đất tái định cư và tích cực cho việc di dời lên nơi ở mới.

 

           Trần Xuân Phượng - PCT TTHĐND thị xã, Chủ tịch Hội đồng BT-HT-TĐC

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này