Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8464873

QĐ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QĐ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thông tin tìm kiếm
Đi đến trang (1/2)pp12pp
STT
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
1
08/06/2018
QĐ v/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2
05/06/2018
QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3
25/05/2018
QĐ v/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin & Truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4
24/05/2018
QĐ v/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5
10/05/2018
QĐ v/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6
27/04/2018
QĐ v/v công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7
31/10/2017
QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
8
19/05/2017
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
9
03/05/2017
QĐ v/v công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10
24/04/2017
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11
23/02/2017
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
12
17/11/2016
QĐ v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên & Môi trường trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm áp dụng tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh
13
26/08/2016
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài chính áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
14
10/08/2016
QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Kế hoạch & Đầu tư áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
15
20/07/2016
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh
16
14/07/2016
QĐ v/v công bố TTHC liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên & Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
17
06/07/2016
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh & Xã hội áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
18
06/07/2016
QĐ công bố TTHC thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
19
08/01/2016
QĐ v/v công bố TTHC lĩnh vực biển, hải đảo, môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên & Môi trường
20
24/09/2015
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Thông tin chi tiết

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này