Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 6777196

QĐ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QĐ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thông tin tìm kiếm
Đi đến trang (1/2)pp12pp
STT
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
1
05/06/2018
QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2
25/05/2018
QĐ v/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin & Truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3
31/10/2017
QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
4
19/05/2017
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
5
03/05/2017
QĐ v/v công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6
24/04/2017
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7
23/02/2017
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
8
17/11/2016
QĐ v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên & Môi trường trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm áp dụng tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh
9
26/08/2016
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài chính áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
10
10/08/2016
QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Kế hoạch & Đầu tư áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
11
20/07/2016
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh
12
15/07/2016
QĐ công bố TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh HT
13
14/07/2016
QĐ v/v công bố TTHC liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên & Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
14
06/07/2016
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh & Xã hội áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
15
06/07/2016
QĐ công bố TTHC thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
16
08/01/2016
QĐ v/v công bố TTHC lĩnh vực biển, hải đảo, môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên & Môi trường
17
24/09/2015
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
18
08/09/2015
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin & Truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyện
19
25/08/2015
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
20
25/06/2015
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
Thông tin chi tiết

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này