Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 6311132

QĐ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QĐ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thông tin tìm kiếm
Đi đến trang (1/2)pp12pp
STT
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
1
31/10/2017
QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
2
19/05/2017
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
3
24/04/2017
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4
23/02/2017
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
5
17/11/2016
QĐ v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên & Môi trường trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm áp dụng tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh
6
26/08/2016
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài chính áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
7
10/08/2016
QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Kế hoạch & Đầu tư áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
8
20/07/2016
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh
9
15/07/2016
QĐ công bố TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh HT
10
14/07/2016
QĐ v/v công bố TTHC liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên & Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11
06/07/2016
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh & Xã hội áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
12
06/07/2016
QĐ công bố TTHC thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
13
08/01/2016
QĐ v/v công bố TTHC lĩnh vực biển, hải đảo, môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên & Môi trường
14
24/09/2015
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
15
10/09/2015
QĐ v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16
08/09/2015
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin & Truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyện
17
25/08/2015
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
18
26/06/2015
QĐ v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
19
25/06/2015
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
20
24/06/2015
QĐ công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HT
Thông tin chi tiết

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này